Hz. Aişe’ye Yapılan Büyü

Bismillahirrahmanirrahim

Hazreti Aişe’ye Yapılan Büyü:

İmam Malik’in Muvattasında bir hadis dikkat çekicidir. Hz. Aişe(Ra) kendisine ait bir cariyeyi onun bulunmadığı bir sırada azad etti. Daha sonra Hz. Aişe (Ra) hastalandı.

Bu sırada sindli bir kadın yanına gelerek sana sihir yapılmıştır diye söylendi. Hz. Aişe(Ra) bana kim sihir yaptı diye sordu kadın “şöyle şöyle özelliklere sahip bir kadın şuan eteğine bir bebek işemiştir “ diye söylendi.

Hz. Aişe (Ra) bunun üzerine cariyeye “git bana falanca kadını çağır” diye söylendi. Daha sonra bu kadını komşularının evinde buldular kucağında da altına işemiş bir bebek vardı.

Kadın “ Şu bebeğin çişini yıkayıp geliyorum “ dedi. Hz. Aişe ra. Kendisine “Sen bana sihir mi yaptın?” diye sordu. Kadın “evet” dedi. Hz Aişe ra  “ neden? ” diye sordu.

Kadın azad edilmek istedim diye cevap verdi bunun üzerine Hz. Aişe ra. “sen asla azad edilmeyeceksin” diye söyledi. Kardeşinin oğluna onu bedevilerin cariyelerine en kötü muamele edenlerine satmasını parasıyla da azad edilmek üzere başka bir cariye satın almasını söyledi.

Hz. Aişe Ra. Bu rahatsızlığı yüce Allah cc nın dilediği kadar devam etti. Bir gün gördüğü bir rüya ile üç ayrı kuyunun suyunu birbirine ekleyip bu su ile yıkan şifa bulursun diye söylendiğini gördü oda yıkandı ve şifa buldu. Müslüman toplumlarda meşru bir yoldan gerçekleştirilmesi mümkün olduğunda, sihir çözme işini yapanların bulunduğu ve karşı çıkılmadığını görüyoruz.
100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın