Hz. Fatıma’nın Evlenmesi 

Hz. Fatıma’nın Evlenmesi 

Hz. Muhammed (sav), Sevik gazvesinden Zilhicce’nin (Haziran 624) dokuzuncu günü Medine’ye döndü. Ertesi günü ilk defa bayram namazı kıldı ve kurban kesti. Ashabına da kurban kesmelerini emretti. 

O senenin Kurban Bayramı çıktıktan sonra küçük ve sevgili kızı Hz. Fatıma’yı (ra), amcasının oğlu ve kendi yanında büyüttüğü Hz. Ali (ra) ile nikahlayıp evlendirdi. Bu sırada Hz. Fatıma (ra) on beş Hz. Ali (ra) de yirmi sekiz yaşları civarında idi. Bu evlenmenin Uhud harbinden sonra olduğunu söyleyenler de vardır. 

Evlenme şöyle oldu:

Hz. Muhammed (sav), küçük kızı Hz. Fatıma’ya (ra), kendisini Hz. Ali (ra) ile evlendirmek istediğini söyledi. Hz. Fatıma (ra) da sükut etti. Bu, muvafakat cevabı idi. Bunun üzerine Hz. Ebubekir. Ömer, Osman (ra) ve diğer ashab, hücre-i Saadete davet edildi. 

Burada Hz. Muhammed (sav) önce bir hitabede bulundu ve sonra: “Allah’ın emriyle Fatıma’yı dört yüz dirhem gümüş ile Ali’ye eş kıldım, şahit olunuz” dedi. Bundan sonra misafirlere bir tabak içinde hurmalar ikram edildi. Nikâhtan kısa bir müddet sonra, Hz. Fatıma’ya (ra) elbiseler yapıldı, kokular alındı; yemekler hazırlandı ve düğün yapıldı. 

Düğünde misafirlere verilen ziyafette arpa ekmeği yağ, yoğurt ve hurmadan yapılmış ve içine kavrulmuş un katılmış Hays denilen yemek ikram edildi. Ashaptan birçok kişiler, düğün hediyesi olarak yiyecek ve ev eşyası getirdiler. Hz. Fatıma’nın (ra) çeyizi bir su kabı, iki ibrik, bir el değirmeni, bir yatak, bir şilte, içi lif ile doldurulmuş bir yastık ve hamile denilen kadife bir döşekten ibaret idi.

Hz. Ali (ra). O zamana kadar Hz. Muhammed’in (sav) evinde idi. Fatıma (ra) ile evlendikten sonra müstakil bir ev kurmaları gerekliydi. Bunun için Ensar’dan Harise bin Numan’dan kiralanan eve geçildi. Evi, Ümmü Seleme ile Ümmü Eymen Bereke hazırladılar.

Yeni evlerinde, yeni evlileri tebrike gelen Hz. Muhammed (sav), biraz su istedi. Her ikisine de bereket dualarında bulunarak üzerlerine suyu serpti. Sonra, karı-kocanın vazifelerini teker teker onlara anlattı.

Hz. Ali (ra), o devirde birden fazla kadınla evlenmek adet olduğu halde, Hz. Fatıma’dan (ra) başka bir kadın ile evlenmedi. Bu evlilikten Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeyneb ve Ümmü Gülsüm adlarında beş tane çocukları dünyaya geldi. Muhsin, küçük yaşta iken vefat etti Ümmü Gülsüm, büyüdükten sonra Hz. Ömer (ra) ile evlendi. Hz.

Hasan ve Hüseyin (ra) ise ileride anlatıldığı vechile, tarihe mühim izler bırakarak yaşadılar. Resûl-i Ekrem (sav) nesli, Hz. Fatıma’nın (ra) çocuklarıyla devam etti: Hz. Fatıma, Resûl-i Ekrem’in vefatından altı ay sonra vefat etti. Miladi 610 yılında doğup, M. 632 yılının sonlarına doğru vefat etti.

Hz. Fatıma (ra), Hz. Ali (ra) ile evlenmesi olayı Müslüman ailesinde nikah düğün çeyiz evlenme ve yeni ev açma meseleleri ile karı-koca haklarının ilk şeklini göstermesi bakımından çok mühim ve önemlidir.

Kaynak: İslam Tarihi H. Ülkü

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın