Hz. Geylaninin Silsilesi

Şeyh Abdülkadir Geylani’nin Tarikat Silsilesi:

Seyyid Abdülkadir Geylani tarikat hırkasını Ebu Said el-Mübarek el-Mahzumi’den almış ve onun elinden giymiştir.

Mevlana Emirel müminin  Ali Ebi Talib’e kadar uzanan bir bir hırka oda hırkayı Hz. Peygamber (sav) efendimizden almıştır.

Şimdi bu silsilede sırasıyla isimleri yer alan ve Hasan-ı Basriye kadar uzanan şeyhlerin isimlerini kısaca verelim onlar şöyledir:

Ebu Said El-Mübarek El-Mahzumi: 

Ebû Said Mübârek Mahzumî (rahimehullah)’ın Babü’l Ecz’de bir medrese inşa ettirmiş ve bu medresede irşada devam etmiş, birçok yerden gelen alimler, salihler ondan zahiri ve batini ilimleri dinlediler, ders aldılar.

Şeyh Ebul Hasan Ali B. Muhammed El-Kureşi:

Onun tam ismi kaldı Ebu’l Hasan Ali Bin Muhammed el kureyşi şeklindedir hiç 564 yılı Şevval ayının 28’inde Cuma günü Bağdat’ta vefat etmiş cenazesi Ahmed bin Hanbel’in kabri yakınlarına defnedilmiştir

Ebul Ferec Et-Tarsusi Es- Sufi:

Beytül makdis’teki (Kudüs) sufilerin şeyhi idi.

Ebul Fazl Abdülvahid Et-Temimi: 

Ebu Fazıl Hanbeli Fakih nedir Hicri 410 yılı zil ilçesinin ikisinde vefat etmiş ve cenazesi Ahmed bin Hanbel’in kabri yakınlarında babu harpte defnedilmiştir

Ebubekir Şibli:

Şeyh Ebubekir El Bağdadi Maliki mezhebinde Fakih idi Hicri 334 yılında 80 yaşında iken vefat etmiştir

Cüneyd-i Bağdadi:

Ebu’l Kasım Cüneyt Muhammed’in Muhammed’in Cüneyt en nihavendi sonra Bağdadi elka Valiliği Hicri 200 lü yılların ortalarında doğmuş ve 298 yılının Nevruz gecesinde vefat etmiştir.

Sırri Sekati:

Es-Sırrı b. Muğallis es-Sekati el-imam el-Kıdve Şeyhul İslam Ebu’l Hasan el-Bağdadi. Hicri 160 yılları cıvarında doğmuştur. Hicri 253 yılında ramazan ayında vefat etmiştir.

Maruf-ı Kerhi:

Zahidliğin sembolü, sancağı, asrının bereketi. Tam adı Ebu Mahfuz Maruf el kerhi El Bağdadidir.  Hicri 200 yılında vefat etmiştir.

Davud-ı Tai:

Ebu Süleyman Davud b. Nusayr et-Tai el-Kufi imam, fakih ve müminlerin önderi. Evliyalardan biridir. Hicri 162 yılında vefat etmiştir 165 yılında vefat ettiği değeri ve etmelidir.

Habib-i Acemi:

Önce Acemi daha Sonraları basralı nispeti ile anılmıştır. İsmi Habib’dir. Künyesi Ebu Muhammed’dir Zahidlikte en meşhur kişilerden birisidir. Habibi Acemi Hicri 115 yılında vefat etmiştir

Hasan-ı Basri :

El-Hasan b. Ebi’l-Hasan Yesar Ebu Said Mevla Zeyd b. Sabit El-Ansari.  Hasan-ı Basri hicri 110 yılı Recep’in 1. günü vefat etmiştir

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın