Hz. Hatice İle Evlilik

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Muhammed (sav)’in Hz. Hatice İle Evliliği:

Taberani, Cabir ibn Semüre (r.a.) yahud Nebi (a.s.)’nin ashabından bir kimseden şöyle söylediğini rivayet etmiştir:

“Nebi (a.s.) koyun güderdi. Sonra koyun (gütme işin)i bıraktı ve bir ortağıyla beraber kervan işletmeye başladı. Nihayet Hatice (r.a.)nin kız kardeşi Esma namına, ortağıyla beraber ücretle ticari seferlere çıktılar. Seferlerini tamamlayınca Esma (r.a.) üzerinde bir miktar alacakları kalmıştı. Bu sebeple Resulullah (as.)’ın ortağı, Esma (r.a.)’dan alacaklarını istemeye başladı. (Ravi devamla der ki) ortagı Resulullah’a “(Bu sefer de) sen git iste” diyormuş. Peygamber (a.s.): “Sen kendin gidiver çünkü ben alacağımızı istemekten haya ederim” diye cevap veriyormuş.

Bir defasında Esma (r.a.) onlara gelerek “Muhammed (a.s.) nerede?” diye sordu. Adam: “O’na git da alacağımızı iste” dedim. O da “bundan haya edeceğini” söyledi dedi. 

Bunun üzerine Esma (r.a.): “Ben ondan daha hayalı, daha iffetli ve daha mükemmel bir insan görmedim” dedi. Derken Hatice’nin kız kardeşinin aklına Hz. Muhammed’ (a.s.)’in Hatice ile evlenmesi düştü ve bu niyetini Hatice’ye anlattı. 

Hatice de Resulullah (a.s.)’a haber göndererek: “Babama git ve beni ondan iste” dedi. Resulullah (a.s.): “Baban zengin bir kimsedir. Bu dediğini yapmaz” diye cevap verdi. 

Hatice (r.a.): “Sen git, onunla buluşup konuş, ben sana kefilim. Ona sarhoş olduğu sırada gir” diye de tembih etti. Hz. Muhammed (a.s.) de dediği gibi yaptı. Hz. Hatice (ra)’nin babasına gidip onu babasından istedi. Babası da Hatice (ra)’yi ona nişanladı. 

Sabah olup da insanların meclisine gelince ona: “Hatice’yi Muhammed’e nişanlamakla iyi yaptın” dediler. Babası: “Ben gerçekten bunu yaptım mı?” dedi. Mecliste bulunanlar: “Evet” dediler. Bunun üzerine babası hemen kalkıp Hatice’nin yanına gitti ve Hatice (r.a.)’ye: “İnsanlar benim, seni Muhammed (a.s.) ile nişanladığımı söylüyorlar, halbuki ben böyle bir şey yapmadım” dedi. 

Hatice (r.a.): “Evet, bunu yaptın. Şimdi bu yaptığından vazgeçme. Çünkü Muhammed konum itibariyle böyle böyle bir insandır” dedi. Sonra fazla sürmedi babası da razı oldu. 

Bundan sonra Hatice (r.a.) Muhammed (a.s.)’e iki vekiyye (ki bir vekiyye 14 dirhemdir) gümüş yahut altın göndererek: “Güzel bir elbise alarak bana hediye et. Sonra (düğün için) bir koç ile şunları şunları al” dedi. Peygamber (a.s.) de öyle yaptı”

Açıklama:

Hz Muhammed 25 yaşına geldiğinde Mekke’de zengin ve saygın biri olan eşi Hz Hatice ile evlendi. Hz. Hatice vefat ettiğinde Hz. Peygamber 51 yaşında idi. Bu evlilikten iki oğul ile 4 kız olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir