Hz. İsanın Desteklenmesi

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. İsa (as) Seçkin bir aile olan İmran ailesinin bir ferdi olarak Hz. Meryem’den doğmuştur. Mucizevi bir şekilde babasız olarak doğuşu Allah’ın dilemesinden ibarettir.

Meryem Oğlu İsa:

“Bunun üzerine Meryem çocuğu işaret etti. “Beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?” dediler. Cevabı çocuk verdi:Ben Allah’ın kuluyum; O, bana kitap verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni kutlu ve bereketli kıldı; yaşadığım sürece bana namazı, zekatı ve anneme saygılı olmayı emretti; beni zorba ve isyankar yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden hayata döndürüleceğim gün esenlik benimle olacaktır.İşte, hakkında şüphe ettikleri Allah’ın kelamı, Meryem oğlu İsa budur.”Meryem:29-34

Peygamberlik Ve İncil:

Hz İsa (as) 30 yaşındayken peygamberlik görevini üstlenmiştir. Hz. İsa (as)’a dört büyük ilahi kitaptan biri olan İncil verilmiştir. İsrailoğullarına Allah’ın emirlerini bildirmiştir. İsrailoğulları Hz İsa (as)’a inanmadıkları gibi onu öldürmeye kalktılar. O ise risaletini destekleyen mucizeler göstermeye devam etti.

Hz. İsa’ın Desteklenmesi:

“İşte o zaman Allah şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla! Seni Cebrail desteklemiştim de hem beşikte iken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman buna karşı içlerinden inkar edenler ‘Bu düpedüz bir büyü!’ dediklerinde İsrailoğulları’nın sana zarar vermelerini önlemiştim.”Maide:110

“Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı: “Allah’ım! Ey rabbimiz! Bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu: “Onu size mutlaka indireceğim; fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim.”Maide:114-115

Hz. Yapılan Engellemeler Ve Öldürmeye Çalışmaları:

İsrailoğulları Hz İsa ve ona Tabi olan havarilerini durdurmak için pek çok yol denediler. Allah cc her defasında onların tuzaklarını etkisiz hale getirdi. Yahudiler İsa a.s benzeyen birini yakalayıp astılar ve Meryem oğlu İsa Mesih öldürdük dediler.. Hz İsa’nın yerine öldürdükleri kişi aslında ona benzeyen bir adamdı.

 “Allah elçisi Meryem oğlu Îsâ Mesîh’i öldürdük” demeleri yüzünden… Halbuki onu ne öldürdüler ne de çarmıha gerdiler; (başkası ona benzer kılındığı için) şüphe içine düşürüldüler. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bu konuda tam bir kararsızlık içindedirler. Bu hususta zanna uyma dışında hiçbir bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmemişlerdi.”Nisa:157

Hz. İsa Göğe Yükseltilmiştir:

Yüce Allah Hz. İsa (as)’ı ikinci kat göğe yükseltmiştir. (bu konuda ihtilaflar vardır) Resulullah (As) İsra ve Miraç gecesinde onunla ikinci kat gökte karşılaşmıştır. Hz İsa (as)’nın öldürülmediğine ve Ahir zamanda kıyamete yakın zamanda yeniden dirileceğine hıristiyanların da ona inanacaklar da işaret vardır.

“Ehl-i kitap’tan her biri ölümünden önce ona (İsa’nın Allah’ın Elçisi olduğuna) mutlaka iman edecektir; o da kıyamet gününde onlara şahit olacaktır.” Nisa:159 ayeti bunu teyit etmektedir.

İslam alimlerinin çoğuna göre cisim ve ruhuyla göre yükseltilmiştir kıyamet vaktine yakın yeryüzüne inecek haçı kıracak domuzu öldürecek ve İslam şeriatıyla hükmedecektir.” (Buhari Buyü, 102 bakılabilir.)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın