Hz. İsa(As)’nın Şekli ve Yeryüzüne İnişi

İsa a.s yeryüzüne inecektir:

Buhari ve Müslim Ebu Hureyre’den rivayet etmişlerdir. Resulullah şöyle buyurdu. “Canım elinde olana yemin ederim ki aranıza Meryem’in oğlunun adaletle hükmetmek, haçı kırmak, domuzu öldürmek ve cizyeyi kaldırmak üzere ineceği gün gelecektir. O vakitte mal o kadar artacak ki, kimse ona itibar etmeyecek.”

Müslim Ebu Hureyre’den rivayet etmiştir. Resulullah şöyle buyurdu: “Canım elinde olan Allah’a yemin ederim ki İsa Meryem a.s hac ya da umre amacıyla gelip. Feccu’r Revha’da telbiyede bulunacak. Yahut Hac ile umreyi birleştirerek Telbiyesini yapacaktır.”

Ahmet Ebu Hureyre’den rivayet. Resulullah (as) şöyle buyurdu. “Eğer ömrüm uzun olursa, İsa bin Meryem (a.s) ile karşılaşmayı arzularım. Şayet Ölümüm erken gelecek olursa, sizden onunla karşılaşan benden kendisine selam söylesin”

Hz İsa’nın yeryüzüne inişi ile ilgili Mütevatir rivayetleri değişik kaynaklarda belirtilmiştir. Ancak onun ne vakit ineceği ile ilgili olarak herhangi bir bilgi verilmemiştir.

Hz. İsa’nın cismani yapısı:

Hz. İsa (as) orta boylu biri idi. Teni hafif kırmızıya yakın beyaz bir renkteydi. Saçları omuzlarını örtecek şekilde uzundu. Saçları, siyah renkli ve ıslak olmadığı halde ıslak gibi görünen bir şekildeydi. Saçları bazı rivayetlere göre kıvırcık, bazı rivayetlere göre ise düzdü. Bu rivayetlerdeki farklılık, onun saçlarının değişik zamanlarda değişik şekillerde olmasından ileri gelebilir.

“Allah demişti ki: “Ey İsa! Ben senin ecelini yitireceğim, seni kendime yükselteceğim.” Ali imran: 55
Kıyamete yakın zamanda dünyaya ikinci kez inmesinde, sahip olacağı bazı özellikler olacaktır. Sarı renkli elbise giyer
başına uzun bir taç (Kalansuve)giyer ve zırh giyecektir.

Dünyaya inişinde ve sonrasında meydana gelecek gelişmeler olacaktır. Ellerini meleklerin kanatlarına koymuş olarak dünyaya inecek. Elinde bir kalkan bulunur, bununla Deccal’i öldürür. Herhangi bir kafir, onun nefes kokusunu  duysa ölür. Gözünün görebildiği mesafeye kadar nefesi ulaşır.

Ä°lgili resimYeryüzüne ineceği yer ve vakit:

Şam (Suriye ve cıvarı) diyarına iner. Dameşk’in (bugünki Şam’ın) doğu yanına iner. Menareyi beyza’ya iner. ineceği vakit sabah namazı vaktidir. O zamanda Mehdi (as) Müslümanların imamıdır. Hz. İsa (a.s) yeryüzüne inişinden sonra kırk yıl yaşayacaktır. Hz. İsa (a.s) yeryüzüne indikten sonra evlenecek ve çocukları olacaktır. Hz. İsa (a.s), Hz. Şuayb (a.s)’ın kavmine mensup bir kadınla evlenecektir. Bu evlilikten sonra çocukları dünyaya gelecektir.

Hz İsa (as)’nın inişinden sonra gerçekleştireceği bazı uygulamalar:

Haçı kıracak, haçın kutsanmasına (kutsal sayılmasına) son verecek ve dünya üzerinde hıristiyanlık adına bir şey bırakmayacaktır. Domuzları öldürecektir. Namaz kıldıktan sonra (namaz kıldığı) caminin kapısını açacak ve kapının önünde Deccal ile birlikte yahudilerden bir topluluğun bulunduğunu görecek. Hz.İsa (a.s) bunun ardından Deccal’e ve yahudilerden olan yardımcılarına karşı savaş verecek. Deccal’i öldürecek. Hz. İsa (as), Deccal’i Filistin topraklarından Babu Ludd’de öldürecek.

Bunun arkasından Yahudilerden geride kalanları öldürecek. Bu çarpışmada Yahudilerden bir tek kişi sığınacak bir yer bulamayacak. Ağaçlar ve taşlar bile arkalarına sığınan Yahudileri haber verecek, arkalarında yahudinin gizlendiğini bildirecektir.

HZ. Ä°SA (AS)'NIN ŞEKLÄ° VE YERYÜZÜNE Ä°NİŞİ ile ilgili görsel sonucuBu sebepten dolayı cizye hükmünün uygulanmasını gerektirecek bir durum kalmayacak. Hz, İsa (as) insanlara o kadar çok mal dağıtacak ki, insanlardan sadakayı kabul edecek biri kalmayacak. Hz. Isa (as), ilk iniş sırasında Mehdi’nin arkasında kılacağı sabah namazının ardından insanlara namazlarda imamlık edecek. Feccu’r Revha denilen mevkiye gidecek. Hacc veya umre yapacak yahut her ikisini birlikte yerine getirecek. Peygamberlerin efendisi Hz. Muhammed (a.s)in kabrini (ravzasını) ziyaret edecek. Peygamberimiz (a.s) onun selamını alacak. Hz. İsa (a.s)’nın, insanları çağırdığı çizgi, Kuran’a ve sünnete göre amel etmek ve başkalarını buna göre amel etmeye teşvik etmek olacaktır.

Hz İsa (as)’nın ineceği zamanda ortaya çıkacak olan gizli ve açık bereketler olacaktır. Onun ineceği zamanda dini ve dünyevi mahiyette her türden bereket ortaya çıkacaktır. insanların kalplerinden kin ve düşmanlık duyguları çıkacaktır. Onun zamanında bir nar, insanlardan bir guruba yetecek kadar büyük olacaktır. Bir tek devenin sütü, bir gurup insana yetebilecektir. Bir koyunun sütü, bir kabileye yetebilecektir.

Zehirli hayvanların tümünün zehiri alınacak, hatta bir çocuk elini bir yılanın ağzına soksa bile, yılanın ona bir zararı dokunmayacaktır. Aynı şekilde bir kız çocuğu, bir aslanın dişlerini tutacak ama aslanın ona zararı dokunmayacaktır.
Bir kurt, adeta çoban köpeği gibi bir koyun sürüsü ile birlikte bulunabilecektir. Bir kabin su ile dolması gibi, yeryüzü barış ile dolacaktır.Sadaka yerilecek bir fakir kalmayacağından sadaka verme işi kalkacaktır.

Ä°lgili resimHz İsa (a.s)’nın ineceği zamanda Arapların durumları:

O zamanda Araplar sayıca az olacaklar ve çoğunlukları Beyti’l Makdise (Kudüs’e) toplanmış olacak.
Müslümanlar Deccal den korunmak amacıyla Afik dağına toplanmış olacaklar. Müslümanlar o zamanda çeşitli sıkıntılar ve açlık ile karşı karşıya olacaklar. Hatta onların içinde yayının ipini yemek için koparmak zorunda kalanlar
bile olacaktır. Daha sonra bir kimse: “Ey insanlar! Size yardım geldi” diye seslenecek. İnsanlar bu çağrıya hayret edecekler ve hatta birbirlerine.: “Bu tok bir adamın sesidir” diyecekler.

Hz. isa (a.s)’nin ölümü ve ölümden önce meydana gelecek bazı olaylar:

Mesih (a.s), kendisinden sonra insanlara, Temimoğularına mensup Muk’id adında birini halife tayin etmelerini isteyecek. Daha sonra Allahu Teala onun canını alacak. Hz. Peygamberimiz (a.s)’in Ravzay-1 Mutahharası’nda, Hz. Ebu Bekir (r.a) ile Hz. Osman (r.a)’ın kabrinin yanına gömülecek.

Hz. İsa (a.s)’nın ölümünden sonra Müslümanların durumları, İnsanlar Hz. Mesih (a.s)’in kendilerine emrettiği üzere Mukid’i halife olarak seçecekler.”

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın