HZ. Muhammed (as)’a Verilen Beş Gece

Allahu teala, Peygamber efendimize (sav)’e beş gece ihsan etmiştir:

1- Mucize Ve Kudret Gecesi: Allahu teala: “Vakit yaklaştı ve ay yarıldı.” Kamer:1 ayeti kerimesinin bildirdiği şekilde ayın bölünmesi, yani ikiye ayrılması gecesidir. Musa (as) denizin yarılması, asa ile olmuş. Muhammed (as)’a, ayın bölünmesi,  Şahadet parmağı işareti ile olmuştur. Bir parmak işaretiyle ayın ikiye ayrılması, denizin yarılmasından büyük mucizedir.

2- Dua ve Kabul Gecesi: ” Onlara, size vermediğimiz yerler ve imkanlar verdik; kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları da gözleri de kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah’ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şeyler kendilerini kuşatıverdi!” Ahkaf:26 ayeti ile açıklanmaktadır.

3- Hüküm ve Kaza Gecesi: ” Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitmekte ve bilmektedir.” Duhan 3-4 ayetleri bunu göstermektedir.

4- Yakınlık Gecesi:” Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.” ayeti kerime bildirildiği üzere miraç gecesidir.

5- Selam Gecesi: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.” Kadir:1 ayeti kerimesi ile ifade edilen kadir gecesidir.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın