Hz. Muhammed’in Doğumundan önce meydana Gelen Olaylar

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Muhammed’in (Sav) Doğumundan Önce Meydana Gelen Harikulade Olaylar

Eski Semavi kitaplarda, dünyanın gidişatının bozuk olduğu bir zamanda, yani cemiyetlerin gerek ahlaki, gerek sosyal ve gerekse dini durumlarının tamamen bozuk olduğu bir zamanda, Arabistan’da Hz. İsmail (as) evlâdından bir Hatemü’l-Enbiya (Son Peygamber) geleceği yazılı idi. Geçmiş peygamberlerden bazıları, onu tarif etmişler ve hem de bazı belirli vasıflarını ortaya koymuşlardı.

Tevrat’ta, Hazret-i İbrahim’in (as) oğlu Hazret-i İsmail’e (as) dua edip, Cenab-ı Hakk’ın da onun duasını kabul ederek evladı Hz. İsmail (as) neslinden büyük bir millet meydana geleceği yazılı idi. Bunun neticesinde, Hz. İshak’ın (as) neslinden birçok peygamberler gelmesine rağmen, Hz. İsmail’in (as) neslinden son peygamber gelmiştir.

Hazret-i Muhammed’in (sav) doğumu esnasında birçok harikulade olaylar meydana gelmiştir. Bu olayların her biri, başka başka ülkelerde ve şehirlerde aynı gün ve aynı saatte kendilerini göstermişlerdir. Şöyle ki:

1- Hz. Muhammed’in (sav) doğduğu gece, gökte, bundan önce hiç görülmemiş  bir yıldız gözüktü Yahudiler bunu bir peygamberin doğduğuna işaret sayarak, yüksek bir yere çıkıp Yahudi cemaatine hitaben: “Bu gece Ahmed’in yıldızı doğdu” demişlerdir.

2- Doğduğu gece, Kâbe’deki putların baş aşağı düşerek kırılmıştır.

3- Hazreti Muhammed’in (sav) dedesi Abdü’l-Muttalib’in, Peygamberimiz’in (sav) doğumundan önce gördüğü rüya pek meşhurdur. Bu rüyaya göre: Bir gece Abdü’l-Muttalib, Kâbe’de uyurken, yerden bir ağaç bitip, uçlarının göklere ulaştığını, dallarının doğuya ve batıya doğru uzandığını ve ağaçtan kuvvetli bir nur çıktığını görüyor. Bütün milletler, Araplar da dahil olmak üzere bu ağaca secde ediyorlar. Ağaç da devamlı şekilde büyüyor ve etrafına nur saçıyor. Kureyş’ten birçok kimseler, ağacın dallarına tutunmuş, birçok kimseler de onu kesmek için çaba sarf ediyorlardı. Fakat bir genç, ağacı kesmek için uğraşanları oradan uzaklaştırıyordu. Abdü’l-Muttalib de ağaca tutunmak istedi ise de buna muvaffak olamadı. Ve böylece uyandı. Hemen Mekke’deki kâhinlere başvurup rüyasının tabirini sordu. Aldığı cevapta, neslinden bir kişi çıkıp, doğu ve batıya sahip olacağını ve bütün insanların ona yöneleceklerini öğrendi. Buna çok sevindi.

4- Hazret-i Muhammed’in (sav) doğduğu gece, İran’da Kisra’nın sarayının on dört direği yıkıldı. 

5- İran’ın Istahribad şehrindeki Mecusilerin bin yıldan beri yanmakta olan ateşi hiçbir sebep yok iken sönüverdi.

6- Save Gölü’nün suları çekilip kayboldu ve Irak’ta Fırat Nehri kenarındaki Semave Vadisini sular bastı.

7- İran baş kadısı ve din adamı Mûbezân, rüyasında birtakım serkeş develerin bir sürü yürük atları önlerine katarak Dicle ırmağını geçtiklerini, İran topraklarına yayıldıklarını görmüştür.

8- Peygamber sav Efendimiz doğduğu gece annesinin yanında bulunan aşere-i Mübeşşereden Abdurrahman bin Avf annesi Şifa Hatun o gece her tarafın Nur ile kaplandığını oğluna söylemiş ve o da durumu etrafındakileri anlatmıştır.

9- O anda şeytan, hayâtında hiç olmadığı kadar büyük bir çığlık koparmıştır. (İbn-i Kesîr, el-Bidâye, II, 271.)

10- Hazret-i Âmine’nin bildirdiğine göre kendisi, ne hâmileliği ne de doğum esnâsında hiçbir zahmet çekmemiş ve Allâh Rasûlü dünyâya gelirken doğu ile batı arasını aydınlatan bir nûrun kendisinden çıktığını görmüştür. Peygamber temiz bir şekilde, ellerini yere dayayarak doğmuş ve başını semâya kaldırmıştır.(İbn-i Sa’d, I, 102, 150.)

 kaynak: Çeşitli islam tarihi kitaplarından istifade edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir