Hz. Peygamberin Zaman Zaman Yaptığı Dualar

Hz. Peygamberin Zaman Zaman Yaptığı Dualar

İbn-i Mes’ud (ra) anlatıyor:

Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Ben senden hidayet, takva, iffet ve servet niyaz ederim.” (Müslim)

 

Ebu Musa el-Eşari (ra) anlatıyor:

Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi: Allah’ım Hatalarımı, cehaletimi, yaptığım şeylerin aşırılıklarımı ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet Allah’ım! Ciddi olarak, şaka olarak, kasten ve hata en yaptığım günahlarımı affet. Bunların hepsi bende var. Allah’ım! Yaptığım ve yapacağım, açığa vurduğum ve gizlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affet. Her şeyi yaptıran da, yaptıracak olan da sensin. Sen her şeye kadirsin ( Müslim, Buhari)

 

Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor:

Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi: Allah’ım! İşlerimde beni günahtan koruyan dinimi benim için faydalı kıl Geçimimi temin ettiğim dünyamı bana hayırlı kıl. Son durağım olan ahiretimi de hayırlı kıl. Hayır yaptığım müddetçe ömrümü uzat. Kötülüklerden alıkoymak için de ruhumu al. (Müslim)

 

İbni Abbas (ra)’dan Hz. Peygamber şöyle dua ederdi:

“Allah’ım! Senin rızan için Müslüman oldum, sana inandım, sana güvenip itimat sana yöneldim, senin için başkalarına düşman oldum Allah’ım! Beni sapıtmandan izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Sen ebedi hayat ile haysın. Cinler ve insanlar ölürler.” (Müslim: Buhari)

 

Ümmü Seleme (ra) anlatıyor:

Hz. Peygamber’in en çok yaptığı dualardan biri şuydu. Ey kalpleri dalaletten hidayete çeviren, beni dinimden ayırma (Tirmizi- Buhari)

 

Aişe (ra) anlatıyor. Rasûlullah şöyle dua ederdi:

“Allah’ım!, vücuduma sıhhat ve afiyet ver. Gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Ve bunu benden sonrakilerde de devam ettir. Senden başka ilah yoktur. Sen hakimsin, kerimsin Arşın sahibi yüce Allah’ı tenzih ederim. Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

 

İbn-i Abbas (ra)’dan:

Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi: Rabbim bana yardımcı ol, düşmanlarıma yardımcı olma. Bana yardım et, düşmanlarıma etme. Düşmanlarını şaşırt, beni şaşırtma. Bana hidayet et, hidayetimi kolaylaştır. Bana isyan edene karşı bana yardım et Rabbim! Rabbim, beni sana şükreden, seni anan, senden korkan, sana itaat eden ve sana yönelen kullarından eyle. Tevbemi kabul et, günahlarımı affet. Dualarımı kabul et. İman ve İslam’ı sabit kıl, dilime doğruyu konuştur. Kalbimdeki kinleri söküp at (Tirmizi, Ebu Davud: İbni Mace)

 

İbn-i Mes’ud (ra) anlatıyor:

Rasûlullah(ﷺ)’ın dualarından biri şöyleydi Allah’ım! Senden rahmetine ve mağfiretine vesile olan amelleri, bütün günahlardan uzak olmayı, bol bol iyilik yapmayı cehennemden kurtulup cennete kavuşmayı isteriz. (Müstedrek; Nevevi Kitabu’l-Ezkár 498)

 

Abdullah b. Amr anlatıyor:

Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi. Allah’ım yaptığımız zulüm ve günahları, şaka, ciddi ve kasten işlediğimiz kusurları affet. Bunların hepsi bizde var. (Müsned-i Ahmed b. Hanbel 10/172)

 

İmran b. Husayn (ra)’dan Rasulullah (ﷺ) ekseriya şöyle dua ederdi :

“Allah’ım! Hata en ve kasten gizli veya açık, bilerek veya bilmeyerek yaptığım günahları affet.” (Müsned-i Ahmed b. Hanbel- Mecme’uz Zevaid: 10/172)

 

Aise (ra)’dan Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdir:

Allah’ım! Beni en güzel şekilde yarattın. Ahlakımı da güzelleştir.” (Müsned-i Ahmed b. Hanbel- Mecme’uz Zevaid: 10/173)

 

Ümmü Seleme (ra)’dan Rasulullah (ﷺ) şöyle dua ederdi:

“Rabbim Affet, merhamet et ve beni en doğru yola ilet.”  (Müsned – Ahmed b. Hanbel Ebu Yala)

 

Enes b. Malik (ra) anlatıyor. Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi:

Ey İslam’ın ve Müslümanların dostu, sana kavuşuncaya kadar beni İslâm’dan ayırma” (Taberani Mecme’uz Zevaid: 10/174-176)

 

Büsr b. Ebu Ertat el-Kureyşi (ra)’dan:

Rasûlullah (ﷺ) şöyle dua ederdi. Allah’ım! Bütün işlerimizin neticelerini hakkımızda hayırlı kıl. Dünyada rezil olmaktan ve ahirette azaba duçar olmaktan bizleri koru.

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın