Hz. Resul’un Cahiliyeden Korunması

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Muhammed (Sav)’in Kişiliğinin gelişiminde cahiliye etkisinin olmaması için korunmuş ve kollanmıştır. Davası İlahi olanların kişilik karakterlerinin gelişimi cahiliye insanlarının yaptıkları çirkin işlerden ilgi duymayacak şekilde onlara hayat sürdürülerek korunmuştur. 

Hz Muhammed (Sav)’in Kabe İnşaatında Avret mahallinin açılması Olayı:

Hakim’in, Ebu’t-Tufeyl (r..a)’den rivayetine göre o şöyle demiştir:

“Kabe bina edilirken insanlar taş getiriyor, Resulullah (a.s.) da onlarla birlikte taş taşıyordu. (Taş omzunu acıtmasın diye) izharını çıkarıp omzuma koymuştu. Tam o sırada “Avret mahallini açma diye nida edilmiş” Peygamber (a.s.)’de hemen taşı bırakmış ve izharını giyinmişti.

Buhari, Cabir İbn-i Abdullah (r.a.)’dan rivayet etmiştir. Cabir der ki:

“Kabe bina edilirken Peygamber (a.s.) ile Abbas taş getirmeye gittiler. Abbas, Peygamber (a.s.)’e: “Taşlardan seni koruması için esvabını omzuna koy” dedi. (0 da öyle yaptı) fakat derhal yere düştü ve gözleri semaya dikildi. Sonra ayılarak, “Esvabımı ver, esvabımı” dedi. Abbas da üzerine esvabını kuşattı.”

Hafız İbn-ul-Hacer ‘Feth’ul-Bâri’de benzeri bir rivayette “Bundan sonra bir daha çıplak olarak görülmedi” şeklinde varid olduğunu söylemiştir. Buhari, Müslim

Hz. Resulullah (saav)’in Cahiliyye İşlerinden Korunması:

Hakim’in, Ali İbni Ebi Talib (ra)’den rivayetin göre Ali (ra) “Resulullah (a.s)’in şöyle dediğini işittim” demiştir:

Cahiliye çağında yaşayan insanların yaptıkları işlere ömrüm boyunca iki defadan başka asla teşebbüs etmedim. Her defasında da Allah( onlarla benim arama girip) beni onlardan alıkoymuştur. Bir gece Mekke’nin yukarı taraflarında benimle birlikte Mekkelilerin koyunlarını güden Kureyşli Gence:

“ Benim koyunlarıma baksan da bende bu gece Mekke’ye gidip gençlerin yaptığı gibi gece sohbetlerine katılsam” dedim. 

Genç: “ Olur (istediğin gibi yap) dedi. Bende bunun için yola çıktım. Mekke’nin girişinde en yakın eve geldiğimde def ve çalgı sesleri ile karışık bir şarkı duydum da:

“ Bu nedir?” diye sordum.

“Kureyşli filan adamın kızı falan kadın ile falan adamın düğünü dediler. Bunun üzerine bu sesle beraber şarkıyı dinlemek amacıyla oyalandım. Neticede gözlerim yorgun düştü de sabah güneşinin sıcaklığını hissedinceye kadar oracıkta uyuya kaldım. Uyanınca arkadaşımın yanına döndüm( ve  olanları ona anlattım) Başka bir gece yine arkadaşımdan izin olarak Mekke’ye geldim ve ilk gece duyduğum şeylerin aynısını yine duydum( sorduğumda) daha önceki söylenenler gibi söylendi. Bunun üzerine duyduğum seslerle oyalandım. Yine gözlerim yorgun düştü ve sabah güneşinin sıcaklığını hissedince kadar oracıkta uyuyakaldım. Sonra arkadaşımın yanına döndüm. 

Arkadaşım bana:” Ne yaptın?” dedi. Ben de” Hiçbir şey yapmadım” dedim. Resulullah(as) devam ederek:”Bu başıma gelenler sebebiyle Allah’a yemin ederim ki bundan sonra Allah beni peygamberlikle şereflendirince’ye kadar cahiliye insanlarının yaptıkları kötü işlerden hiçbirine ebediyen teşebbüs etmedim” buyurdu”. El-Müstedrek,2/245

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir