İbadetlerin Nasıl Makbul Olur

Bismillahirrahmanirrahim

Bütün İbadetler Tevbe, Kalb Temizliği Ve İhlasdan Sonra Makbul Olur:

Şeyh Abdülkadir Geylani ihlas ve ibadetin zaruretin den bahsetmiş ve kelime-i şehadetin ve amelin ancak iki şartla kabul olacağını söylemiştir.

Şöyle demişlerdir: ” İhlas olmadan ameller kabul olunmaz. kısaca; mücerret söz ancak amel ile, amel de  ancak ihlas ve sünnete uygun oluşuyla kabul olunur.” El- Fethul Rabbani 134 

Başka bir yerde şöyle söylemiştir: “ Buraya kadar zikrettiğimiz ve zikredeceğimiz namaz, oruç, kurban, zikir ve bunlardan başka  ibadetler ancak ve ancak tevbe, kalb temizliği, riya ve gösterişten uzak bir şekilde İhlas ve samimiyet ile yapılırsa makbul olur.” El-Gunye, Abdülkadir Geylani s.366

Şeyh daha sonra bu hususta şu ayet-i kerimeleri delil olarak getirmiştir:

“ Halbuki onlar ancak şununla emrolunmuşlardı; Muvahhid olarak dini Allah için halis kılarak yalnız Allah’a ibadet etsinler” Beyyine 5

“ Dikkat edin halistin ancak Allah’a aittir” Zümer 3

Şeyh Abdülkadir Geylani İlim ehlinden Bazı insanların İhlas hakkındaki tariflerini de nakletmiştir: 

Said’ b.Cübeyr’den;“ İhlas; kulun dini ve amelini Allah’a mahsus kılması dinde ona eş konuşmaması ve amelinde de kimseyi gösteriş yapmamasıdır sözünü nakletmiştir.

Fudayl b. İyaz’dan da: “ İnsanlar yüzünden ameli terk etmen Riya, insanlar için amel etmen şirktir. İhlas ise Allahu Teala’nın bu iki şey sebebiyle seni cezalandıracağından korkmandır.”  

Huzeyfe (Ra. Anh) ihlas nedir diye soru soran Hasan (rahımehullah)’a şu cevabı vermiştir: Ben de aynı şekilde Peygamber Efendimize (sav)’e sormuştum. Buyurdu ki:” Cebrail (As)’a ihlası sordum. Dedi ki; Allah-u teâlâ’ya ihlası sordum. Allah Teala İhlas benim sırrımdan bir sırdır, onu kullarından sevdiğim kimsenin kalbine koyar orada muhafaza ederim. buyurdu cevabını vermiştir.

Sırrı Sekati (rahimehullah): “Bir Kimse kendisinde bulunmayan bir şeyle insanlara görünse, kendini kendinde olmayan şeyle süslese, Allah’u Teala’nın nazarından düşer.” demiştir

Cüneydi Bağdadi (rahimehullah):” Amelde İhlas şöyledir ki sahibi onun üzerine iki dünyada karşılık ve haz murat etmez.” dedi. Sözlerini nakletmiştir. 

Sehl bin Abdullah, İnsanların mescidden çıkışlarını durup seyrederdi derdi ki; ” La ilahe illallah” camiye gelenler çoktur, fakat muhlisler azdır.” El-Gunye, Geylani 368

İnsanlar Tövbeye sarılmalı, sabır ve azimle, gösterişten uzak, aşk yolunun bir eri olarak, Allah tealanın huzurunda durmanın lezzetini yaşamalı, yaptıklarını ne söylemekle ne de araştırmak ile uğraşmalı hedef bu değildir. O vaktin işlenenlerini saklamalı ve tekrar o  vaktin gelmesi için ihlasla Onu zikrederek bekmeli.  Zikir kulun ünsiyetinin artmasının bir yoludur. Zikirle Ona yaklaşırsın zikir sana unutturulmuşsa yakınlık senden alınmıştır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın