İblis İle İlgili Ayetler

İblis İle İlgili Ayetler

İblis, Hz. Adem’in yeni bir iradeli varlık olarak yaratılmasından sonra, Allah’ın melekleri ve cinleri ona saygıya ve onun üstünlüğünü kabule çağırdığında, bunu reddederek Allah’a isyan eden ilk cinin ismidir. Kur’an’ın açık beyanına göre o cinlerdendir (18 Kehf:50). İblis insanın yaratılmasından sonra, insanın denenme sürecinde saptırıcı, negatif bir rol istemiş: Allah da buna müsaade etmiştir. İlk denemesinde de başarılı olup, Hz. Adem ve eşinin cennetten çıkmasına vesile olmuştur. Kur’an onun soyundan olsun, insan cinsinden olsun, onunla aynı rolü üslenenleri de “şeytan” olarak nitelemektedir.

Kur’an’da İblis İle Ayetler

Bakara Suresi / 

34. Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem’e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu.


 

İsra Suresi /

61. Meleklere: Adem’e secde edin! demiştik. İblis’in dışında hepsi secde ettiler. İblis: «Ben, dedi, çamurdan yarattığın bir kimseye secde mi ederim!»


Ta’ha Suresi /

116. Bir zaman biz meleklere: Adem’e secde edin! demiştik. Onlar hemen secde ettiler; yalnız İblis hariç. O, diretti.


 

 

Şuara Suresi / 

94, 95. Artık onlar, o azgınlar ve İblis orduları, toptan oraya tepetaklak (cehenneme) atılırlar.


Kehf Suresi /

50. Hani biz meleklere: Adem’e secde edin, demiştik; İblis hariç olmak üzere, onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi; Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz, beni bırakıp da onu ve onun soyunu mu dost ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne fena bir değişmedir!

51. Ben onları (İblis ve soyunu) ne göklerin ve yerin yaratılışına, ne de bizzat kendilerinin yaratılışına şahit tuttum. Ben yoldan çıkaranları yardımcı edinecek değilim.


A’raf Suresi /

11. Andolsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Adem’e secde edin! diye emrettik. İblis’in dışındakiler secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. 

12. Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde etmekten alıkoyan nedir? (İblis): Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.

14.İblis: Bana, (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar mühlet ver, dedi.

16. İblis dedi ki: Öyleyse beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.


Hicr Suresi / 

31. Fakat İblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.

32. (Allah:) Ey İblis! Secde edenlerle beraber olmayışının sebebi nedir? dedi.

33. (İblis:) Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın bir insana secde edecek değilim, dedi.

36. (İblis:) Rabbim! Öyle ise, (varlıkların) tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi.

39.(İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmana karşılık ben de yeryüzünde onlara (günahları) süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!


Sebe Suresi / 

20. Andolsun İblis, onlar hakkındaki tahminini doğruya çıkardı. İnanan bir zümrenin dışında hepsi ona uydular.


Sad Suresi / 

74. Yalnız İblis secde etmedi. O büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

75. Allah: Ey İblis! İki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Böbürlendin mi, yoksa yücelerden misin? dedi.

76. İblis: Ben ondan hayırlıyım! Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi.

79.  İblis: Ey Rabbim! O halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver, dedi.

82, 83. İblis: Senin mutlak kudretine andolsun ki, onlardan ihlasa erdirilmiş kulların bir yana, hepsini mutlaka azdıracağım, dedi.
  

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın