İbni Firnas (İbni Abbas)

İBNİ FİRNAS (İBNİ ABBAS)

Dokuzuncu yüzyılda yetişen ve ilk uçağı yapıp uçmayı Başaran Müslüman astronomi alimi. ismi Abbas bin Firnas olup, künyesi Ebul Abbastır. doğum tarihi bilinmemektedir. Kurtuba’da doğmuştur. Ailesi berabir kabilesindendir. 887 senesinde doğduğu kurtuba da vefat etmiştir. 

Miladi 880 tarihinde o zamana kadar kimsenin görmediği bir alet yapan İbni Firnas insanoğlunun uçması konusunda ilk başarılı ilmi girişimi yapan kimse olarak tarihe geçmektedir. İspanya Müslümanlarının ilimle haşır neşir olduğu yıllardı. tarih miladın 880 ini gösteriyordu. Endülüs İlim adamlarının arasında İbni firnas isimli birisi çıktı o zamana kadar görülmedik bir alet yaptı.

Bu yüzeyli bir cihazdı. Üzerine kumaş geçirdi kuş tüyleri taktı herkes merakla onu seyrediyordu Çok geçmeden İbni Firas cihazı çalıştırmayı peşinden de havalanmayı başardı. uzun müddet havada kaldı süzülme uçuşları yaptı. Daha sonra bir kuş gibi yere indi. yalnız yere inerken hafifçe yaralanmıştı. Bunun sebebi de uçağın bir kuyruğunun bulunmasıydı. Hadise makkai Nefhut-Tıp 2 :254 de anlatılmaktadır.

Batılı din adamları genellikle müslümanlara ait olan pek çok buluşu kendilerininmiş gibi göstermekle çok Mahirler. Ama onların yaptıkları Bu ilim hırsızlıklarını tek tek ortaya çıkmaktadır. Alman bilim ve tarih araştırmacısı Dr sigrid hunke İbni Firnas’ın yaptığı bu uçakla” ikarosun rüyasını gerçekleştirdiğini” yazar. Profesör Doktor Osman Turan “o dünya tarihinde ilk defa uçmayı gerçekleştiren uçak yapan müslümandır.”der. 

Gururla şunu söyleyebiliriz ki ilk uçma şerefi bir müslümana aittir. Onun Bu keşfi Avrupa’da uçakla uçmayı ilk defa gerçekleştiren wright kardeşlerden 1023 sene öncedir. 

İBNİ FİRNAS VE İCATLARI

İbni firnas’ın keşfi sadece bundan ibaret değildir o güneş ve gezegenlerin hareket halinde gösteren bir Plenatarium yaptı İbni firnas bu cihazla sadece yıldızları değil bulutları Hatta gökte çakan şimşekleri bile inceleyebiliyordu. İbni firnas’ın dünya ilmine bir armağanı da, taşlardan cam yapma usulünü keşfetmiş olmasıdır. O tamamen kendine has bir metotla taşlardan cam ve kristal yapmayı başarmıştı. Sülfürik Nitrik Nitro hidrolik asitleri keşfetmiş Ayrıca birçok kimyevi maddeyi de ortaya çıkartmıştır. 

Kaynak: Bilime yön veren islam alimleri cilt:2   

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın