İhlas suresinin fazileti

Übey İbnu Ka’b (ra.) anlatıyor:”Müşrikler, Hz. Peygamber (SAV)’e: “Rabbini bize tavsif et (tanıt)!” dediler. Bunun üzerine İhlâs süresi indi.

“Deki: O, Allah’dır, bir tekdir. O Allah’tır, Sameddir (hiçbir şeye muhtaç değil, her şey O’na muhtaç). Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. Hiçbir şey O’nun dengi değildir”(1-4).

Übey (ra.) bu sürede geçen bazı tabirleri şöyle açıkladı: “Samed, doğurmayan ve doğrulmayan demektir, çünkü doğan her şey mutlaka ölecektir. Ölen her şeye varis olunacaktır. Allah ise ne ölür, ne de O’na varis olunur.

“Hiçbir şey O’nun dengi (ve benzeri) değildir” âyeti de O’na bir benzer, bir denk olmadığını, Allah’a benzeyen hiçbir şey bulunmadığını ifade eder.”Tirmizî, Tefsir, İhlâs, 3361, 3362).

Hz. Enes (ra.) anlatıyor: “Bir kimse (ihlâs süresini kastederek): “Ey Allah’ın Resûlü, ben bu sureyi seviyorum” dedi. Resûlullah (SAV):”Onu sevmen seni cennete sokacaktır”dedi. Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’ân11.2903

“Ebu Said (ra.) anlatıyor: “Resûlullah (SAV) (bir gün) ashabına: “Sizden biri bir gecede Kur’ân-ı Kerim’in üçtebirini okumaktan aciz midir?” diye sordu.” Buna hangimiz güç yetirebilir?” dediler. Resûlullah SAV.:” Allahu Ahad, Allahu’s-Samed (İhlâs süresi) Kur’ân’ın üçtebiridir” buyurdu. Buharî, Fedâilu’l-Kur’ân 13, Tevhid 1; Müslim, Müsâfırin 259, (811); Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’ân 11, (2898); Nesâî, İftihah 69, (2,171); Muvatta, Kur’ân 17, 19 (1, 208); Ebu Davud, Vitr 18, Salât 353, (1961); İbnu Mâce, Edeb 52, (3787, 3788, 3789).

Hz. Enes (ra.) anlatıyor: “Kim Kul hüvallâhu ahad süresini günde iki yüz sefer okursa, üzerindeki kul borcu hariç, elli yıllık günah (amel defterinden) silinir.” Tirmizî, Sevabu’l-Kur’ân 10, (2900).

Hz. Enes (ra.) anlatıyor: “Resûlullah (SAV) buyurdular ki: “Kim yatağında uyumak isteyince, sağ tarafının üstüne yatar, sonra da Kul hüvallahu ahad’ı yüz kere okursa, Rab Teâla kıyamet günü kendisine: “Sağın üzerinde cennete gir” diyecektir. Tirmizî, Sevâbu’1-Kur’ân 10, (2900).

Ebu Vâil ra. Demiştir ki: “Samed, efendilikte son mertebeye ulaşan efendidir.” Buhârî, Tefsir, İhlâs 2.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir