İhlas Süresi

Bismillahirrahmanirrahim 

İhlas Süresi:

Mushaftaki sıralamaya göre  112 sure nedir mufassal sureler kısmının on beşinci grubundaki onuncu suredir. Dört ayetten oluşmaktadır. Mekke’de nazil olmuştur. İhlas Suresi hakkında pek çok rivayet hadis kitaplarında yer aldığı gibi bu kısa sure Kuran’ın üçte birine denktir. Bu sure İslam’a ait Tevhid inancının bir ispatıdır. Ayırca bize Allah’ı tanıtmaktadır.

İhlas suresinin  nüzul sebebi:

İmam Ahmed bin Hanbel Ubey b. Kab’dan rivayetle Müşrikler peygamber (sa)’e: ”Ey Muhammed! Bize Rabbinin soyundan bahset” dediler. Bunun üzerine Allah’u Teala: ”Deki o Allah tektir Allah’tır Samet’tir.  o doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir.” ayetlerini indirmiştir. 

İhlas suresinin Kuran’ın üçte biri olduğu:

Buhari’nin Ebu Said’den rivayet ettiğine göre bir kişi diğerinin bütün gece boyunca tekrarlayarak İhlas suresini okuduğunu işitti. Sabah olunca Resulullah (sa)  gider ve bütün gece İhlas okumasını arz ederek durumu Hz Peygamber’e haber verir. Hz. Peygamber (sav)’de: ”Hayatım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki; bu sure Kuran’ın üçte birine denktir.” buyurmuştur. 

İhlas suresinin fazileti:

Buhari’nin Hz. Aişe (R.Anha) dan rivayet ettiğine göre Hz. Peygamber (sav) bir kişiyi bir Seriyenin  reisi olarak gönderdi. O kimse beraberindekilere namaz kıldırırken okuyuşunu daima İhlas suresi ile bitirdi. İşlerini  görüp döndükleri zaman bunu Peygamber Efendimize anlattılar. O da: ”Bunu niçin yaptığını ona sorun bakalım” buyurdu. o sahabeler sordular. O:” Çünkü bu süre Rahman’ın sıfatı ve tarifidir bende bu nedenle onu okumayı seviyorum dedi. Bunun üzerine Hz Peygamber sa. :”Ona haber verin Şüphesiz Allah da onu seviyor” buyurdu. Allah Allah yarabbi 

İhlas Suresi  okumak cenneti gerektirir:

İbn-i kesir şöyle der: ”İmam Ahmed bin hanbel sehl b. Muaz b. Enes el-Cüheni’den naklettiğine göre Resulullah Şöyle buyurmuştur:”Kim İhlas suresini sonuna kadar 10 kez okursa Allah ona cennette bir köşk yaptırır.”  Hz. Ömer dedi ki ey Allah’ın resulü Öyleyse çokça okuruz. bunun üzerine Rasulullah (Sav): ”Ne kadar okursanız okuyun Allah’ın köşker’i daha çok ve daha güzeldir.” buyurdu.

Peygamber (sav)İhlas Felak ve Nas surelerini avuç içerisini okuyarak bütün vücuduna sıvazladı bununla hem sığınma yaptığı gibi hem de vücudunun Şifa bulmasını dilerdi. Hz. Peygamber ihlas ve muavvizeteyn surelerini sabah ve akşam 2 defa olmak üzere üçer kez okunup vücudunu sıvazladığın da seni her şeyden korur ifadesini zikretmiştir.

 

İhlas suresinin meali:

1- Deki: “O Allah tektir

2- “Allah’tır Samed’dir

3- O doğurmamıştır Ve doğrulmamıştır

4-  Hiçbir şey ona denk değildir.

Abdülkadir Geylani Bu Süre İçin :

Geylani İhlas Suresi için tevhidi zati hakkın isim ve sıfatlarının kemalini keşfettikten sonra bütün azmini gayretini Esmaül Hüsna’nın ve Evsaf-ı uzmasının incelikleri hasebince Cenab-ı Hakkın kendisinden feyezan eden Nimet ve ihsanlarını elde etme tarafına yönelmeli, o uğurda harcamalısın. Ayrıca akılları ve fikirleri hayrette bırakan şaşkına çeviren Cenabı Hakkın mutlak kudretinin eserlerini mücadele etmelisin.

Sakın  ha sakın bir göz açıp kapayıncaya kadar dahi olsa Allah’u Teala’dan gafil olma böyle bir şey seni uzun bir hasrete düşürür. Hayatının her anında aldığın ilahi nefeslerden her bir nefes Allah’u Teala’nın yarattığı harkuladelikleri sonsuz ve muhkem hikmetleri beraberinde getirmektedir.

Öyle Ki, o onların veya o mükemmellik ve güzelliklerin bir benzeri ne gelmiştir ne daha da gelecektir. Fırsatı ganimet bil ilahi hoş kokuları ilahi meltemleri gözet onlardan başka bir şeyle meşgul olma. Cenabı Hak bizleri kendisinden gelen nefhaları güzel kokulu esintileri gözetleyenlerden eylesin. Onun Canibinden gelen o güzelim kokulu esintileri, lütuf ve ihsan dolu meltemleri koklayanlardan kılsın. Abdülkadir Geylani Tefsiri s.580

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın