İhlas

İHLAS 

İhlas doğru, samimi, katışıksız, dupduru, riyadan uzak olma ve kalbi bulandıracak şeylere karşı kapalı kalma, kapalı yaşama, gönül safveti, fikir istikameti içinde Allah’la münasebetlerinde dünyevi garazlardan uzak kalma ve tam bir sadakatle kullukta bulunma anlamına gelir.

اَلَالِلّٰهِالدّٖينُالْخَالِصُوَالَّذٖينَاتَّخَذُوامِنْدُونِهٖاَوْلِيَاءَمَانَعْبُدُهُمْاِلَّالِيُقَرِّبُونَااِلَىاللّٰهِزُلْفٰىاِنَّاللّٰهَيَحْكُمُبَيْنَهُمْفٖىمَاهُمْفٖيهِيَخْتَلِفُونَاِنَّاللّٰهَلَايَهْدٖىمَنْهُوَكَاذِبٌكَفَّارٌ

39.3 – İyi bilin ki, halis din yalnız Allah’ındır. O’nu bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah’a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez.

İhlaslı olmak dinin temelinde sağlamlığın pekişmesi ve kuvvetlenmesine sebep olur.  İhlasla yapılmayan amellerden fayda göremezsiniz.

قَالَاللّٰهُهٰذَايَوْمُيَنْفَعُالصَّادِقٖينَصِدْقُهُمْلَهُمْجَنَّاتٌتَجْرٖىمِنْتَحْتِهَاالْاَنْهَارُخَالِدٖينَفٖيهَااَبَدًارَضِىَاللّٰهُعَنْهُمْوَرَضُواعَنْهُذٰلِكَالْفَوْزُالْعَظٖيمُ

~ ~ ~

5.119 – Allah, şöyle diyecek: “Bugün, doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür.” Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetler vardır. Allah, onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır.

اَلَّذٖينَيُوفُونَبِعَهْدِاللّٰهِوَلَايَنْقُضُونَالْمٖيثَاقَ

~ ~ ~

13.20 – Onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır.

Kuranda bu vasıflar pekçok yerde sayılır.

Allah Resülu de (sav)şöyle buyurmuştur: “ üç şey vardır ki bir Müslümanın kalbi bunlar hakkınd hıyanet üzere olmaz: Allah için ihlasla amel etmek, devlet adamlarına nasihatte bulunmak, cemaate sımsıkı yapışmak.”

Allah Resûlü (sav) buyurdu:

“Doğruyu arayın, ılımlı olun! Şunu da iyi bilin ki, hiçbirinizi kendi ameli cennete koyacak değildir.” Aişe (r.anha) Buhârî.

İhlas; ameli, mahlûkata ait bütün düşüncelerden temizlemektir. Amel ederken insanları nazarı dikkate almamaktır. Kul gizli ve açık yaptığı hangi amel olursa olsun eşit olmaı demektir.

Seyri Sekati:” Amelini insanlar için süsleyen kişi Hakkın gözünden düşer.”

Zünün:” ihlasın alameti üçtür:

1-      Kulun gözünde, inasnalrın kendisini ayıplaması ve övmesinin bir olması

2-      Amel ederken yaptığı ameli görmezden gelmesi

3-      Yaptığı amelein kendisine ahirette sevap kazandıracağı düşüncesini unutması

Abdulkadir Geylani Ks: “Mümin Halık’tan, Münafık Halktan utanır. Amellerinizde ihlaslı olun yoksa boşa yorulmayın. Eğer alaka duyduğun şeyler senden kesilir ve yüzüne kapılar kapanırsa sana Hakk’ın tarafı, O’nun kurbiyet kapısı açılır. O’na giden yol sana gösterilir. Kul hakkı tanıyınca kalbi her şeyi ile O’na yaklaşır. Amelinde zerre miktar ihlas yoksa ikramda yakınlıkta sana yoktur unutma. Toplumla birlikte iken ihlaslı olamayanınız ibadetlerini halvetlerinde yapsın amel edipde ihlaslı olmayana amelin bir faydası yoktur.” (Cilaul Hatır İlas ve İnfak )

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın