İHRAM

İhram Ne Demektir:

Anlamı yasaklı olmak demektir. Burada kastedilen anlamı Hac veya Umre ibadetlerine amellerine girmeye niyet etmek demektir. Bir kimse ihrama girildiğinde söz konusu yapacağı ibadetleri tamamladıktan sonra ihramdan çıkabilir bunu bozması halinde kurban keser ve aynı zamanda kaza eder.

Kişi Nasıl İhramlı olur:

Bir kimse hacca veya umreye niyet eder ve niyetine de ihramla amellerinden bir fiil veya sözle birleştirilirse ihramlı olur. Bu da hac ve umreye ya da her ikisine birden niyet ederek Telbiye getirmek ile olur. Telbiye getirmedikçe bir kimse ihrama girmiş sayılmaz. Niyetle birlikte Telbiye getirdiğinde ihrama girmiş olur. İhram ancak niyetle mümkündür. Çünkü peygamber (Sav) “Ameller ancak niyetlere göredir herkes için ancak niyeti ettiği vardır.” Buhari ve müslim

 İhramın Yeri Ve Zamanı:

İhramın yeri mikat adı verilen yerdir. İhram zamanı ise Hac ve Umre vaktidir. Hac vakti Şevval, Zilkade, Zilhiccenin ilk on günüdür. Umrenin vakti, kurban bayramı ve teşrik günleri hariç bütün bir senedir..

İhrama Girmek İsteyenin Yapacağı Hususlar:

Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgi ihramın yasakları konusunda ayrıntılı olarak ele alınacaktır. İhramlı elbise, ayakkabı ve benzeri şeylerden sakınmalıdır.

  • İyi bir temizlik için önce gusleder veya abdest alır. gusül en faziletlisidir.
  • Erkekler dikişli elbiseyi çıkartırlar buna karşılık izar ve Rida diye yeni ve temiz iki elbiseyi bürünürler bir de bir çift terlik veya takunya giyerler. kadınların İhramı fakihlerin ittifakı ile üzerindeki elbiseleridir.
  • Cumhura göre ihramdan önce vücudu kokulandırmak.
  • Gusülden sonra ihramdan önce iki rekat namaz kılınması ittifakla sünnettir.
  • Hanefilere göre namazın ardından terbiye getirilir Çünkü peygamber sav iki rekat namazın ardından telbiye getirmiştir en faziletli olan da budur. Ya da binek üzerindeki yerini aldıktan sonra telbiye getirir ve daha sonra da niyet eder. Eğer yalnızca ifrata ihramına girerse bu kez telbiye getirirken hacca niyet eder. Çünkü bu ibadettir ve ibadetler ameller ve niyetlere bağlıdır. Sık sık telbiye getirmelidir. Erkekler sesini yükselterek telbiye getirmesi müstehaptır.  Kadınlar sesleri çıkarmadan telbiye getirirler.

Telbiye Ne Zaman Kesilir?:

Hanefilere göre başını tıraştan önce taş atmışsa hüküm böyledir. Ama taş atmadan önce tıraş olmuşsa o zaman telbiyeyi keser. Çünkü tıraş olup ihramdan çıktığında telbiye kesilir. Umre yapan ise tavafa başladığında telbiyeyi keser.

Hac Veya Umre İçin Ya Da Her İkisi İçin Birden İhrama Girmek:

Fakihler üzerinde ittifak ettikleri ana husus şudur: Hac veya umreyi eda etmenin yanında bunlar için ihrama girmenin üç yolu vardır. İfrad, Temettü, Kıran. Kıran haccı temettü ve ifrattan daha faziletlidir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın