İki Tip İnsan

İki Tip İnsan
Bu fotoğrafla karşılaşınca, aklıma birden bire iki tip insan geldi. Biri, güzeli ya da güzel olanı yapan ve koruyanla; diğeri, onu bozan, yozlaştıran ve yok eden.

İster bir insanda isterse bir nesnede olsun, ” güzellik” denilince akla, ilk önce cemal( ki, Allah’ın sıfatlarından biridir), ölçülülük, denge, ahenk, zarafet ve uyum gelir. İnsan açısından düşünüldüğünde güzellik; fikirde, söz ve söylemde, eylem ve davranış biçimlerinde, onun yukarıdaki nitelikleri açık ve seçik olarak; şüphe ve kapalılığa yer bırakmaksızın sergiliyor olmasıdır. Bu nitelikler bir eşya ve nesne üzerinde gösterildiğinde ve ona, göze hoş gelen estetik bir değer kazandırıldığında ise, kanaatimce, ona sanat denir.

Gerçekte insanın varlık nedeni; bir eşya ve nesne üzerinde sanat icra etme yeteneğini sergileyemese de ‘ki, bu, herkeste olmayan bir kabiliyet işidir’ güzel ahlak dediğimiz kendi kişiliğini güzelleştirmektir. Tabi ki, bunu başarmak istemeyenler de vardır aramızda ve belki de sayıları diğerlerine göre daha çoktur da. 

Yani güzelliği ve estetiği bozan tipler. Ağaçkakan kuşu gibi, insanî ve toplumsal değerleri gagalayarak içini boşaltmak ve bozarak yok etmek eğiliminde olanlar. Yaptığı şeyin değer ve güzelliği yok ettiği bilinçsizliği içerisinde, en sevdiği hobisi olan tıklama ve gagalama zevkini hayatta kalma içgüdüsü haline getirmiş olanlar. Ve bunlar, sadece içsel arzularını tatmin etmek için güzel ve estetik olanı bozarlar.

Yazan: Adnan AYAZ

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir