İkinci Sultan (Genç) Osman

İkinci Sultan (Genç) Osman Kimdir?

İkinci Sultan (Genç) Osman Kimdir?

Babası Birinci Ahmed
Annesi Mahfiruz Haseki Sultan
Doğum Tarihi 3 Kasım 1604
Vefatı 10 Mayıs 1622
Saltanatı 1617-1622 (4 sene 2 ay 21 gün Saltanatta kalmıştır.  81. Halifedir.
Erkek çocukları Ömer, Mustafa
Kız Çocukları Zeynep Sultan

 Genç Osman’ın Hayatı

Genç Osman 1604 yılında doğmuştur. İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı iyi bir terbiye ve tahsil yaptırdı. Çocukluk çağında Arapça ve Farsçayı kısa sürede öğrendi. Genç Osman divan edebiyatı ile ilgilenen bir padişahtı. Divan edebiyatında Farisi mahlasını almıştır. Farisi mahlası ile pek çok şiir yazmıştır. Aynı zamanda hattattır.

Bir beyti de şudur: 

Niyetim hizmet idi saltanat ve devletime, 

Çalışır hasid ü bedhah aceb nekbetime.

Şair Nevi, onun vefatı üzerine şunlar yazdı:

Bir şah-alişan iken, şah- cihana kıydılar.

Gayretli genç aslan iken, sah-i cihana kıydılar.

Gazai bahadır Han idi, ali nesli sultan idi.

Namıyla Osman Han idi, şah-ı cihana kıydılar.

26 Şubat 1618 senesinde, amcası Birinci Mustafa akli yetersizliği sebebiyle ve ulemanın fetvası üzerine tahttan indirilince padişah oldu. Çocuk yaşta olmasına rağmen mükemmel ve muazzam planları vardı. Genç Osman, zeki ve enerjik bir padişahtı.

Büyük Lehistan seferine bizzat katılarak başkomutanlık yaptı. Atılgan, cesur ve gözü pek olan bu padişah yaşasaydı ikinci bir fatih olurdu diyenler vardır. Otuz Yıl Savaşları da onun döneminde devam etmiş bir padişahtır. 

Çok büyük emeller ve planlar üzerinde duran genç padişaha hasetçilerin hasedi kabardı. Kendisine planlarını tatbik etmesinde yardım edecek bir vezir veya bir sadrazam bulamadı. Tarihte eşine az rastlanır bir fecaat ile tahttan indirilerek Yedikule zindanlarında boğdurularak şehit edildi.

Aynı sene içinde İstanbul Boğazı donmuş, İstanbul’dan Üsküdar’a yaya olarak geçilmişti. Yine aynı sene güneş tutulma hadisesi. Vaki olmuştu. Babası Birinci Ahmed’in, Sultan Ahmed Camii yanındaki türbesine defne dildi. (Allah rahmet eylesin)

Molla Ganim Bağdadi ve Şeyh Ebu’l, Gays bu devirde vefat etmişlerdir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir