İlim Tahsil Etmek

Bismillahirrahmanirrahim

Dünya ve ahiret iki uç nokta. İnsan bu iki uç nokta için bir denge kurmak zorundadır. Dengeyi İlim ve amel ile kurabiliriz. Dünya hayatında kişiye din işlerinden ne kadar lazımsa O kadarını öğrenmesi üzerine farzdır. Abdest, namaz, Kuran ve sünnet vb. okuyup öğrenmek zorundadır.

Allah Teala: “Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorun” Nahl:43

Dini ilimlerin dışında dünyanın imarı için bir kişinin ekstradan bir ilim öğrenmesi kendisine kazandırması o kişinin değerini arttırır.

Akıllı insan  kendisini Yaradanın başıboş bırakmayacağını  gerektiğini bilmelidir.

Allah Teala: “Dediler ki eğer söz dinleyip aklımızı erdirseydik Cehennem ehlinden olmazdık” Mülk: 10

Hz Ali ra. nakledildiği bir rivayette Resulullah (SAV) şöyle buyurdu;“İlim öğrenmek her müslüman erkeğe ve kadına farzdır.”

“ilim Çin’de de olsa arayınız. Çünkü ilim talebi her Müslüman erkek ve kadına farzdır.”

Abdullah Bin Abbâs (Ra.) şöyle söylediği rivayet edilmiştir; “Bir gecede bir saatlik ilim  müzakeresi Allah Teala katında o geceyi ihya ibadet etmekten daha sevimli”

Hasan’ı Basri ra. şöyle dediği anlatıldı:“İnsanın bir şeyi öğrenmesi öğrendiğini insanlara öğretmesi amelden sayılır.”

Hz. Ali Ra. şöyle söyledi diye anlatılmıştır; “İnsanlar iki kısımdır biri Rabbani alimlerdir. Diğeri mucuk sürüsüdür. Her sese uyarlar her rüzgarla yayılırlar. Ama, asırlar boyunca alimler Baki kalırlar.

Onlar Gözden Uzak olsalar dahi sözleri ve halleri ile misal olarak kalplerde yaşarlar.

Amelin faydası yalnız insanın kendi nefsinedir. Ama ilimin faydası hem kendisine, hem de bütün insanlaradır. En faziletlisi de budur.  Resulullah (SAV) Şöyle buyurmuştur;“İnsanların hayırlısı, insana faydalı olandır.”

Resulullah (SAV) Şöyle buyurmuştur;“Kulun vereceği sadakanın en faziletlisi bir ilim öğrenmesi sonra onu başkalarına öğretmesidir.”

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın