İmam-ı Ca’fer Huzurundan Süfyân-ı Sevrî’yi Hadisle Çıkarması

İmam-ı Ca’fer-i Sâdık Huzurundan Süfyân-ı Sevrî’yi Hadisle Çıkarması

Zamanın mânâ Pîri Süfyân-ı Sevrî (Kuddise Sirruh), bir gün şanlı İmamın evine geldi. Huzura girip görüşmek için izin istedi. Kendisi huzura alındı. İmam-ı Ca’fer-i Sâdık gün kadar aydın yüzünü ona tutup:

– Ey Süfyân, buyurdu, sen, zaman zaman sultan ile görüşüyorsun. O seni arıyor, sen de ona gidiyorsun. Ben ise, ateşten kaçtığım gibi sultandan uzak duruyorum. Zamanın hâli bunu gerektiriyor. Derhal huzurumdan çık ve git!..

Süfyan Hazretleri ak çiçekli gül dalları gibi titredi:

– Ey can güneşi, dedi, bana bir hadis-i şerif nakletmedikçe buradan ayrılmam. Bana ibret alacağım bir hadis-i şerîf söyle de gideyim!

İmam-ı Ca’fer Hazretleri buyurdular ki:

– Ey Süfyân! Çok sözün sana faydası yoktur. Ben babamdan, oda babasından, dedem de babasından rivayet ederek Allah’ın Resulünden bildirilen üç şeyi anlattı:

1 – Yüce Allah’ın nimetine kavuşan ve bu nimetin devamlı olmasını isteyen kimse, Allah’a hamd ve şükrünü çoğaltsın!. Zira Allahu Teâlâ Kur’an-ı Kerimde İbrahim suresi yedinci ayetinde şöyle buyurdu:

«And olsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım ve eğer nankörlük ederseniz, haberiniz olsun, gerçekten azabım çok şiddetlidir.»

2- Bir kimse, rızkı azaldığı zaman çok tevbe ve istiğfar etsin. Zira Allah Azze ve Celle Nuh suresinde tevbe ve istiğfar edenlerin günahlarını bağışlayacağını ve rızıklarını artıracağını va’dediyor.

3- Bir kimse, sultandan veya herhangi bir şeyden bir sıkıntı görürse ve bir belâya duçar olursa «Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil-aziym» demeyi çoğaltsın!..

Bu sözler üzerine Süfyân’ın yüzünde elmaslar nokta nokta gezindi ve hemen İmâm-ı Ca’fer Hazretlerinin mübârek elini tuttu ve dedi:

– Ey imam! Hepsi, bu üçü müdür?

İmâm-ı Ca’fer Hazretleri sözlerine devamla buyurdu ki:

Bunları iyi anla ve güzel belle!. Yüce Allah’a yemin ederek söylüyorum ki, bunları yaparsan çok ihsanlara, iyiliklere ve nimetlere kavuşursun!..

Süfyan-ı Sevri, gözyaşları arasında İmam’ın mübârek huzurundan ayrıldı ve ömür boyu bu öğütleri unutmadı…100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın