İmamı Azam’ın Tesbihi

İmamı Azam’ın ‘Numan Bin Sabit’ Tesbihi

“ Sübhanel ebediyyil ebed. Subhanel Vahidil ahad. Sübhanel ferdis samed. Sübhane rafi’is-semai. Biğayri a-med. Subhane men besatal arda ala main cemed. Subhane men halaka’l-halka fe ahsahum adeda. Subhane men kaseme rızka ve lem yense ahada. Subhanellezi lem yettehiz sahibeten vela veleda. Subhanellezi lem yelid velem yuled. Velem yeküllehu küfüven ehad. Subhane men yerani. ve yarifu mekani ve yerzukuni ve la yensani.

Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yasifun Ve selamün alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.

Duanın Anlamı:

Ebed ve ebedî olan Allah‘ı tesbih ederim. Bir ve tek olan Allah’ı tesbih ederim. Tek ve herşey kendisine muhtaç olan Allah’ı tesbih ederim. Semayı direksiz yükselten Allah’ı tesbih ederim. Yeryüzünü donmuş su üzerine yayan Allah’ı tesbih ederim. Mahlukatı yaratan ve onları çeşitlendiren Allah’ı tesbih ederim. Rızkı taksim eden, hiçbir canlıyı unutmayan Allah’ı tesbih ederim. Eş ve çocuk edinmeyen Allah’ı tesbih ederim. Doğurmamış, doğrulmamış ve hiçbir şey de kendisine denk olmayan Allah’ı tesbih ederim. Beni gören, yerimi bilen, beni rızıklandıran ve beni unutmayan Allah’ı tesbih ederim.

Erişilemez (Aziz) olan Rabb, vasıflandırıldığı şeylerden yücedir..

Ve selam bütün Resullerin (Aleyhumusselam) üzerine olsun..

Ve Alemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun..

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir