İmamlığı Mekruh Olanlar

İmamlığı Mekruh Olan Kişiler Ve İmamlığın Mekruhları:

1-Bilgi sahibi fasık kimse Maliki, Şafii, Hanbelilere göre kendisi gibi kimseler de olsa fasık kişilerin imamlık etmesi mekruhtur.Hanefiler kendileri gibi olanlara imamlık etmelerinde bir besi görmemişlerdir.

2- Bidat işleyen kimse; kafir denilemeyecek derecede mübtedi (bidat sahibi) kişi

3- Kör olmak; Hanefi, Maliki ve Hanbelilere göre kör kimsenin imamlığı tenzihen mekruhtur.  Hanefiler cemaatin en bilgilisi olma durumunu istisna tutmuşlar böyle durumlarda kör kimsenin İmamlı evladır demişlerdir.

4- Cemaat tarafından istenmediği halde İmam olan kimse; Hanefilere göre bir kimsenin kendisini istemeyen bir cemaate imamlık etmesi tahrimen mekruhtur.

5- Namazı çok uzatmak kıraat ve içindeki zikirler bakımından namazı sünnet miktarından fazla uzatmak mekruhtur 

İmamlığın Mekruhları:

Cemaatin en bilgilisi de olsa imamlık etmesinden ötürü fitne ve şehvetten korkutulursa tüysüz parlak kimsenin imamlığı tenzihen mekruhtur. Eğer fitne ve şehveti tahrik söz konusu değilse imamlık yapması en kuvvetli görüşe göre mekruh değildir.

İslam şeriatını ölçülerine uymayanların, felçlilerin, Alaca hastalığına yakalanmış kişilerin, cüzzamlıların, idrarı  sıkışıkların, Tenasül uzvu kesik olan, bir ayağı üzerinde durabilen topalın eli kesik olan, içki içen, faiz yiyen, söz gezdiren, riyakarlık yapan, gösteriş ve yapmacık ibadetlerde bulunan kimselerin imamlık etmesi mekruhtur.

Yine insanlara ücretle imamlık etmekten mekruhtur. Ancak vakfeden kişi imama ücreti şart koşmuş ise o takdirde bu gibi mescitlerde imamlık etmek mekruh olmaz. Fıkıh Ansiklopedisinden yararlanılmıştır….

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın