İmamlığın Şartları

Bismillahirrahmanirrahim

İmamlığın Sıhhatinin Şartları:

1- Müslüman olmak, kafir bir kimsenin imamlığı ittifakta sahih değildir.

2- Akıllı olmak, Delinin arkasında namaz sahih değildir

3- Baliğ olmak, Hanefi alimlerin çoğunluğuna göre farz ve nafile namazlarda temiz çağındaki çocuğun ergenlik çağına ulaşmış kişilere imamlık etmesi sahih değildir 

4-Erkek olmak, kadının ustaların ne var ne de Nafile namazlarda erkeklere imam  olması sahih değildir. Eğer cemaat kadınlardan oluşuyorsa cumhura göre imamlarının erkek olması şart değildir kadının kadına imamlığı sahiptir

5- Abdestsizlik ve necasetten temiz olmak,  abdestsiz kimsenin imamlığı sahih değildir bunun gibi üzerinde necaset bulunan kimsenin imamlığı da sahih değildir alimlerin Cumhur ona göre kişi isterse bu durumu bilsin ister bilmesin namazı batıldır denmiştir. Eğer İmam unutarak abdestsiz kıldırırsa veya namazı tamamladıktan sonra üzerinde necaset bulunduğunu fark ederse namazı sahihtir.

6- Kıraati ve rükünleri düzgün yapmak, imam namaz sahih olacak derecede düzgün okumalı ve rükünleri yerine getirmelidir alimlerin cumhura göre Kur’an okumasını bilen bir kişinin Kur’an okumayı bilmeyen ümmi kimseye olması sahih değildir ümmü kişiye Uyan okumayı bilen kişinin namazını yeniden kılması icab eder 

7-Başkasına uyumuş olmamak, imamlık etmeye muktedir olduğu halde başka birine uyumuş bundan kimseye uyumak sahip değildir.

8- Özürsüz olmak, Hanefi ve Hanbeliler imamın devamlı Burun kanaması devamlı yellenme sidiğini tutamamak ve benzeri özürlülerden uzak olması şartını koşarlar bu gibi özürlülere yakalanmış bulunan kimsenin ancak kendileri gibi kimselere imamlık etmesi sahibi olur.

9- İmamın telaffuzu düzgün olmalıdır, İmam olan kişi harfleri doğru okuyabilecek şekilde düzgün bir okuyuşa sahip olmalıdır.

10- İmamın namazı tekrarlayan kimse olmaması gerekir Hanefi, Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre İmam cemaatin faziletini elde etmek için namazlarını tekrarlayan kimse olmamalıdır. 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın