İmamlık Vasıfları

Bismillahirrahmanirrahim

İmamlık Vasfına Sahip Olmak:

İmamlık yapacak kimse, namazın hükümlerini iyi bilen kimse olmalıdır. Hanefi mezhebine göre imamlık yapacak olan kimse şu vasıflara sahip olmalıdır.

1-Fahiş günah ve hatalardan kaçınmalı ve namaz caiz olacak kadar (farz miktarınca) Kuran ayetlerini ezbere bilmek şartıyla namazın sıhhat ve fesat bakımından hükümlerini en iyi bilenler.

2- Kıraati tecvit ve tilavet yönünden en güzel olanlar.

3- Şüpheli şeylerden en çok sakınan takva sahibi olan imamlık yapar. Takva ise haramlardan sakınmaktır.

4- Yaş bakımından büyük olanlar İmamlığa daha layıktır.

5- Ahlakı en güzel olan,

6- Cemaatle iyi geçinen kişi,

7- Yüzü en güzel olan,

8- Nesep bakımından üstün olan,

9- Elbisesi en temiz olan kişi 

10- Cemaat bütün bu vasıflar eşit olan varsa o takdirde aralarında kura çekilerek İmamlığa geçirilecek kişi tespit edilir. Eğer cemaat ihtilafa düşerse o takdirde çoğunluğa göre hükmedilir.

11- Cemaatin arasında yönetici veya devlet başkanı bulunuyorsa öne o geçirilir. Ondan sonra, Emir geçirilir, sonra Kadı, sonra ev sahibi olan kişi geçilir. Hatta bu kişi kiracı bile olsa hüküm böyledir..

12- Devlet başkanı yahut kadı mescidin imamına tercih edilir. Eğer bunlardan biri bulunmazsa evin sahibi önüne geçilir. Devamlı namaz kıldıran mescit imamı da bunun  gibidir. Devamlı mescit imamı mutlak olarak imamlığa başkasından daha layıktır. Bu vasıflara sahip olan kimseler İmamlığa geçirilir.

 

50% LikesVS
50% Dislikes