İmamlık

Bismillahirrahmanirrahim

İmam Ve İmamlık:

Cemaatin önüne geçip onlara namaz kıldıran kimseye İmam denir. İmamın yapmış olduğu göreve de imamet denir. İmamlık faziletli bir görevdir. Peygamber efendimiz ve kendisinden sonra gelen râşid halifeler bu görevi yapmışlardır.

Namazdaki imamlığa “İmamet-i Suğra” (Küçük imamlık) ikinciye “İmamet-i Kübra” (Büyük İmamlık) derler”

“İmamet-i Kübra” (Büyük İmamlık): Halk üzerinde umum bir tasarruf yetkisine hak kazanmaktır. Umumi tasarruf yetkisinden maksat imama itaat edilmesidir. Yahut bu imamlık Hz. Peygamber’e halife olarak hem din hem de dünya işleri konusunda umumi bir başkanlıktır. Maverdi bu konuda şöyle demektedir:” imamlık dini koruma ve dünya işlerinde idare etmede peygamber halifeliği için vaz olunmuş (konulmuş) makamdır. el ahkamı Sultaniye 3.

Bütün alimlerin ittifakı ile İmam (devlet başkanı) tayin etmek şer’an vacip olup en önemli dini görevlerdendir. Müslümanlara İmam olan kimsenin Müslüman hür erkek, akıllı, buluğ çağına ermiş, güçlü ve Kureyş kabilesinden olması şarttır. Müslümanların başkanı olacak kimsenin Haşimi koluna mensup Alevi yani Hz. Ali evladından olması ve masum yani hata ve günah işlemez olması şart değildir.

Nitekim şiilerin bir kısmı imamın Hz. Ali soyundan olmasını imamiye ve İsmailiye kolları ise masum olması şartını koşmaktadır. Fasık bir kimseyi devlet başkanlığına getirmek mekruhtur. Fitne olmayacaksa Fasık Devlet Başkanı fasıklığından ötürü azledilir.

Devlet başkanının Salah-ı hale kavuşması için dua etmek vaciptir. İmamlık (Devlet Başkanlığı) üç şeyden biri ile sahih olur.  Hal akd ehlinin seçmesi ile (veraset tayini suretiyle), zaruret durumlarında hal ve Akd ehlinin biatı olmaksızın zor kullanarak.

İmameti suğra (küçük imamlık):Bu namaz imamlığıdır. cemaatin namazıyla İmam arasındaki irtibattır. 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın