İman Ve İslamın Fazileti

İman Ve İslamın Fazileti Hakkında Seçme Hadisler:

Seçme Hadis 1  

Ubade İbnu’s-Samit el-Ensari (ra. anh) demiştir ki: “Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Kim Allah’tan başka ilah olmadığına Allah’ın bir ve şeriksiz olduğuna ve Muhammed’in onun kulu ve Resûlu (elçisi) olduğuna, keza Hz. İsa’nın da Allah’ın kulu ve elçisi olup, Hz. Meryem’e attığı bir kelimesi ve kendinden bir ruh olduğuna, keza cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, her ne amel üzere olursa olsun Allah onu cennetine koyacaktır.” 

Müslim’in bir başka rivayetinde şöyle buyrulmuştur: “Kim Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğuna şehadet ederse Allah ona ateşi haram kılacaktır.” Kaynak:  Buhari, Enbiya 47; Müslim, İman 46, (28); Tirmizi, İman 17, (2640).

Seçme Hadis 2

Ebu Sa’id İbnu Malik İbni Sinan el-Hudri (ra.anh) demiştir ki: “Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.” Ebu Sa’id der ki: “Kim (bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti okusun: “Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz…” (Nisa, 40). Kaynak:  Tirmizi Sıfatu Cehennem 10, (2601). Tirmizi hadis için “sahihtir” demiştir.

Seçme Hadis 3

Ebu Sa’id (ra.anh) der ki: “Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Kim: ‘Rab olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı, Resûl olarak Hz. Muhammed’i seçtim (ve onlardan memnun kaldım)’ derse cennet ona vacip olur”. Kaynak:  Ebu Davud, Salat 361, (1529).

Seçme Hadis 4

Ebu Sa’id (ra.anh) der ki: “Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Bir kul İslam’a girer ve bunda samimi olursa, daha önce yaptığı bütün hayırları Allah, lehine yazar, işlemiş olduğu bütün şerleri de affeder. Müslüman olduktan sonra yaptıkları da şu şekilde muamele görür: Yaptığı her hayır için en az on misli olmak üzere yediyüz misline kadar sevap yazılır. İşlediği her bir şer için de, -Allah affetmediği takdirde- bir günah yazılır.” Kaynak:  Buhari hadisi talik olarak kaydeder (İman 31), Nesai, İman 10, (8, 105).

Seçme Hadis 5

Muaz İbnu Cebel el-Ensari (ra.) anlatıyor: Hz. Peygamber (as) buyurdular ki: “Kimin (hayatta söylediği) en son sözü La ilahe illallah olursa cennete gider” Kaynak:  Ebu Davud, Cenaiz 20, (3116).

Seçme Hadis 6

Ebu Zerr (Cündeb İbnu Cünade el-Gıfari) (ra.anh) anlatıyor:  Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Bana Cebrail (as) gelerek “Ümmetinden kim Allah’a herhangi bir şeyi ortak kılmadan (şirk koşmadan) ölürse cennete girer” müjdesini verdi” dedi. Ben (hayretle) “zina ve hırsızlık yapsa da mı?” diye sordum. “Hırsızlık da etse, zina da yapsa” cevabını verdi. Ben tekrar: “Yani hırsızlık ve zina yapsa da ha!” dedim. “Evet, dedi, hırsızlık da etse, zina da yapsa!” Hz. Peygamber (as) dördüncü keresinde ilave etti: “Ebu Zerr patlasa da cennete girecektir”. Kaynak:  Buhari, Tevhid 33; Müslim, İman 153, (94); Tirmizi, İman 18, (2646).

Seçme Hadis 7

Cabir İbnu Abdillah el-Ensari (ra.anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “İki şey vardır gerekli kılıcıdır” Bir zat: -Ey Allah’ın Rasûlü! gerekli kılan bu iki şeyden maksad nedir? diye sordu: Hz. Peygamber (as): “Kim Allah’a herhangi bir şeyi ortak kılmış olarak ölürse bu kimse ateşe girecektir. Kim de Allah’a hiçbir şeyi ortak kılmadan ölürse o da cennete girecektir” cevabını verdi.” Kaynak:  Müslim, İman 151, (93).

Seçme Hadis 8

Süheyb İbnu Sinan (ra.anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: “Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mü’mine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder bu da hayırdır”. Kaynak:  Müslim, Zühd 64, (2999).

Seçme Hadis 9

Ebu Hüreyre (ra.anh) anlatıyor: Hz. Peygamber (sav) buyurdular ki: “Muhammed’in nefsini kudret eliyle tutan zata yemin ederim ki, bu ümmetten her kim -Yahudi olsun, Hristiyan olsun- beni işitir, sonra da bana gönderilenlere inanmadan ölecek olursa mutlaka cehennem ehlinden olacaktır”. Kaynak:  Müslim, İman 240, (153).

Seçme Hadis 10

Vehb İbnu Münebbih’in anlattığına göre kendisine: “Lailahe illallah cennetin anahtarı değil mi? dendi de: “Evet, öyledir ama dişsiz anahtar olur mu? Dişleri olan anahtarın varsa kapın açılır, yoksa kapalı kalır, açılmaz” cevabını verdi. Kaynak:  Buhari, Cenaiz 1.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın