İmanın Hakikatı

Bismillahirrahmanirrahim

İmanın Hakikat’ı İlgili Hadisler :

Birinci Hadis:

Ebu Hüreyre (ra) Hadisi: Şöyle dedi: Nebi (sav) bir gün insanlar içine çıkmış oturuyordu ona bir zat geldi ve iman nedir dedi?

“İman; Allah’a, Meleklerine, Allah’a kavuşmaya, peygamberlerine inanman ve keza son dirilmeye iman etmendir.” buyurdu. 

– O zat İslam nedir dedi?: ” İslam; Allah’a ibadet etmen ve ona hiçbir şeyi ortak yapmaman, namazı ikame ve farz kılınmış olan zekatı eda etmen ve ramazan’da oruç tutmandır.” buyurdu.

– O zat İhsan nedir dedi?: ”İhsan; Allah’a sanki onu görüyor gibi ibadet etmendir. Şüphe yok ki sen her ne kadar Onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür.”  buyurdu.

–  O zat Kıyamet ne zamandır dedi?: ”Nebi (As) buyurdu ki:” Bu meselede sorulan sorandan daha alim değildir. Lakin onun alametlerini haber vereceğim. Cariye efendisini doğurduğu zaman, kim oldukları bilinmeyen deve çobanları  yüksek bina kurmak da birbirleriyle yarışa çıktıkları zaman, (Kıyamet vakti) Allah’tan başka kimsenin bilmediği 5 şeyden biridir.

Bundan sonra Nebi (As): ” O saatin Şüphesiz ki Allah nezdindedir yağmuru o indirir rahimlerde olanı O bilir, hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir ve her şeyden haberdardır.” Lokman 34 ayeti kerimesi ne okudu.

Sonra o şahıs dönüp gitti. Resulullah (Sav): “Onu çevirin” diye emrettiyse de izini bulamadılar. Bunun üzerine buyurdu ki:”İşte bu Cibril (As)’dır insanlara dinlerini öğretmek için geldi.” Buhari ve Müslim 

İkinci  Hadis:

“Bir adam geldi ve şöyle dedi: “Bize senin gönderdiğin elçi geldi ve iddia etti ki sen Allah tarafından gönderildiğine inanmaktasın.

“Hz. Peygamber (sav): “Doğru söylemiş” dedi. Adam tekrar: “Öyleyse semayı kim yarattı?” Hz. Peygamber (sav): “Allah” dedi. Adam: “Peki bu dağları kim dikti ve içindekileri kim koydu?” dedi. Hz. Peygamber (sav): “Allah!” dedi. Adam: “Peki semayı yaratan, arzı yaratan ve dağları diken zat adına söyler misin, seni peygamber olarak gönderen Allah mıdır? Hz. Peygamber (sav): “Evet!” dedi. Adam: “Elçin iddia ediyor ki biz gece ve gündüz beş vakit namaz kılmalıyız, bu doğru mudur?” Hz. Peygamber (sav): “Doğru söylemiştir!” Adam: “Seni gönderen adına doğru söyle. Bunu sana Allah mı emretti?” Hz. Peygamber (sav): “Evet!” dedi. Adam sonra zekatı, arkasından orucu, daha sonra da haccı zikretti ve bu şekilde sordu.

Ravi der ki: Hz. Peygamber (sav) de her sualde “Doğru söylemiş” diye cevap veriyordu. Adam (son olarak) sordu: “Seni gönderen adına doğru söyle. Bunu sana Allah mı emretti?” Hz. Peygamber (sav): “Evet” dedi. Adam sonra geri döndü ve ayrılırken şunu söyledi: “Seni hakla gönderen Zat’a kasem olsun, bunlar üzerine hiç bir şey ilave etmem, bunları eksiltmem de. Hz. Peygamber (sav): “Bu kimse sözünde durursa cennetliktir!” buyurdu.
Ravi: Enes İbnu Malik Kaynak: Buhari, İlm 6; Müslim, İman 10, (12); Tirmizi, Zekat 2, (619); Nesai, Siyam 1, (4, 120); Ebu Davud,

Üçüncü Hadis:

Bir kadın, kendisine küpte yapılan şıra (nebiz) hakkında sordu. Kadına şu cevabı verdi: “Abdulkays kabilesinin heyeti Hz. Peygamber (sav)’e geldiği vakit: “Bu gelenler kimdir?” diye sordu. “Rebialılar” diye kendilerini tanıttılar.

Hz. Peygamber (sav): “Merhaba, hoş geldiniz, inşaallah bu ziyaretten memnun kalır, pişman olmazsınız” buyurdu. Misafirler: “Biz uzak bir yerden geliyoruz. Sizinle bizim aramızda şu kafir Mudarlılar var. Bu sebeple, size ancak haram ayında uğraya biliyoruz. Öyle ise, bize kesin, açık bir amel emret, onu geride bıraktıklarımıza da öğretelim. Ve bizi cennete götürsün” dediler.

Hz. Peygamber (sav) de onlara dört emir ve dört yasakta bulundu: Önce tek olan Allah Teala’ya imanı emretti ve sordu: “İman nedir biliyor musunuz?” “Allah ve Resulü daha iyi bilir!” dediler. Açıkladı: Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek. Ramazan orucu tutmak, harpte elde edilen ganimetten beşte birini ödemenizdir.”

Resulullah (sav) onlara şu kapları (şıra yapmada) kullanmalarını yasakladı: Hantem (topraktan mamul küp), dübba (su kabağından yapılmış testiler), nakir hurma kökünden ayrılan çanak, müzeffet – veya mukayyer – (içi ziftle – katranla – cilalanmış kap).
Ravi: Abdullah İbnu Abbas Kaynak: Buhari, İman 40, İlm 25, Mevakitu’s-Salat 2, Zekat 1, Farzu’l-Hums 2, Mevakıb 4, Meğazi 69, Edeb 98,

Dördüncü Hadis:

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdu: “Kişi dört şeye inanmadıkça mü’min olmuş sayılmaz: Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın kulu ve elçisi Muhammed olduğuma, beni (bütün insanlara) hakla göndermiş bulunduğuna şehadet etmek, ölüme inanmak, tekrar dirilmeye inanmak, kadere inanmak”
Ravi: Ali  Kaynak: Tirmizi, Kader 10, (2146)

Beşinci Hadis:

Hz. Peygamber (sav)’in şöyle söylediğim işittim: “İmanın tadını, Rabb olarak Allah’ı, din olarak İslam’ı, peygamber olarak Muhammed’i seçip razı olanlar duyar”
Ravi: Abbas İbnu Abdilmuttalib Kaynak: Müslim, İman 56, (34); Tirmizi, İman 10, (2625)

Altıncı Hadis:

Babası tarikiyle dedesinden şunu rivayet ediyor: “Dedim ki: Ey Allah’ın Resulü, ben sana gelirken, seni ve dinini benimsemiyeceğim diye şunların (ellerinin parmaklarım göstererek) adedinden fazla yemin ettim. Meğerse, Allah ve Resulünün öğrettiği dışında hiçbir şey anlamayan bir kimseymişim. Şimdi Allah rızası için senden soruyorum. Allah seninle bizlere ne gönderdi?”

Hz. Peygamber (sav): “İslam’ı” dedi. “Pekala, dedim, İslam’ın alametleri nedir?” Şu cevabı verdi: “Kendimi Allah’a teslim ettim, başka şeyleri terkettim” demen, namaz kılman, zekat vermendir. Her Müslüman bir başka Müslümana haramdır. İki Müslüman birbiriyle kardeştir ve birbirlerine yardımcıdırlar. Bir kimse Müslüman olduktan sonra müşrikleri terkedip, Müslümanlara karışmadıkça hiçbir ameli (Allah katında) makbul değildir.”
Ravi: Behz İbnu Hakim İbni Muaviye İbni Hayde el-Kuşeyri  Kaynak: Nesai, Zekat 72, (5, 82)

Yedinci Hadis:

Ey Allah’ın Resulü, bana İslam hakkında öyle bir bilgi ver ki, bana yetsin ve sizden başka kimseye İslam’dan sormaya hacet bırakmasın dedim. Şu cevabı verdi: “Allah’a inandım de, sonra da doğru ol” buyurdu.
Ravi: Süfyan İbnu Abdillah es-Sakafi Kaynak: Müslim, İman 62, (38) 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın