İnsan-Domuz Melezi Üretildi

İlk İnsan-Domuz Melezi Embriyo Nasıl Üretildi:

Bilim adamları insan embriyosunu domuza yüklenerek bir çalışma yapıldığını  “Cell dergisinde” yayınlanan çalışma ile domuz-insan melezi bir fetüsün üretilmesi ilk defa hakemli bir dergide duyurdular.

Bilim adamları çalışmanın insana nakledilmeye uygun organların hayvanlarda yetiştirilmesi için büyük bir adım olarak görüyorlar. 

Ä°lgili resimEmbriyolar hem insan, hem de hayvan özelliklerini bir arada barındıran ilk canlı özelliği taşımakta. Bu embriyoların yalnızca on binde biri insan hücresinden oluşmakta. 

Bu araştırma bilim dünyasında  tartışmalara neden oldu. Çünkü bu çalışma ahlaki bulunmadı. Üretilen embriyolara 1 aydan sonra yaşamlarına izin verilmemektedir.

Şimdi aşmaya çalıştıkları engel etik (ahlaki) yasağın kaldırılması. Bilim adamları hedeflerinin insana yedek organ üretmek olduğunu ifade etmektedirler.

Nasıl Bir Yola Başvuruyorlar:

Bilim adamları bunun için iki yola başvuruyorlar birincisi; klonlama yöntemiyle embriyolardan kök hücre yedek dokusu ve organı elde etmek.

İkincisi ise; İç organları insana en çok benzeyen canlı olan domuzdan yararlanmak. İnsandan alınan kök hücreler domuz embriyosuna enjekte ediliyor. Elde edilen karma emziriyor daha sonra domuz rahmine yerleştiriliyor.

Ä°lgili resimBilim adamlarının hedefi etik kuralların gözden geçirilmesi ile bu çalışmalara izin çıkarılması yönünde. Organ nakli yapılacak olan dönerden  kök hücreler alınıp domuz embriyosuna enjekte edilerek değiştirilecek organın üretilmesini sağlamak.

Aynı zamanda fare-sıçan ve insan-inek melezlerinin üretilmesi de bu çalışmayı içeriyor, bu değişikliğe uğratılmış canlılar da insan gelişiminin erken evrelerini anlamak ve ilaç testlerinde yeni modeller geliştirmek için araştırmacılara katkı sağlayabilir düşüncesi taşınmakta.

Denge Bozuluyor İnsanlık Sonuna Koşuyor:

“Yeri ve göğü Allah yükseltti. Dengeyi o koydu. Sakın o dengeyi bozmayın.” Rahman:8

“İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracaktır.” Rum: 30

“Allah’tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar, aslında Allah’ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. O şeytana ki: ‘Ya Rabbi, Senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım, onları birtakım temennilerle oyalayacağım. Onlara davarlarının kulaklarını yarmalarını emredeceğim de Allah’ın yarattığını değiştirecekler.’ dedi. Her kim Allah’ın yerine şeytanı dost edinirse, şüphesiz o besbelli bir ziyana girmiştir.”(Nisa, 4/117-119).

“Andolsun, sen onların, yaşamaya, bütün insanlardan; hatta Allah’a ortak koşanlardan bile daha düşkün olduklarını görürsün. Onların her biri bin yıl yaşamak ister. Halbuki uzun yaşamak, onları azaptan kurtaracak değildir. Allah, onların bütün işlediklerini görür.” Bakara: 96

“Şüphesiz biz onu (ömür boyu yürüyeceği) yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder.” İnsan:3

“Zamanı geldiğinde insana mesajlarımızı evrenin uçsuz bucaksız ufuklarında ve kendi öz benliklerinde bulduklarıyla tam olarak anlatacağız ki bu vahyin tartışılmaz bir gerçek olduğu apaçık ortaya çıksın.”(Fussilet 53)

Allah’ın en kutsal ve en büyük ayeti insanın bizzat kendisidir. Bu çalışmalar genellikle atom gibi birçok bilimsel iyi niyetli çalışma sonradan silaha dönüşmüştür. İnsanlık için yapılan, insanlığın yok edilmesinde kullanılmıştır. İnsanın yedek organı üretilecek bu gidişat bunu göstermektedir. Bu   hayvanlar aracılığı ile değil başka bilimsel yollarla gercekleşme olasılığı söz konusudur. Bunların yaptıkları bilimsel çalışmalar insanlığın dengesini bozacak bir çalışmadan öteye geçmeyecektir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın