İnsan İki Ruh Taşır  

İnsan İki Ruh Taşır  

Nefsi Emmare nefisle hayatı yaşayan insanın bu nefis sayesinde hayvandan farkı kalmaz. Bu insanın nefs-i emmaresi ruhi Sultaniyesini esir almıştır. O yüzden bu kimselerin çoğunluğu imansız bu dünyadan göçerler ve Cehennemde ebedi yerleşirler. Bazıları da bu dünyada iman edip göçer ceza ve azaba müstahak olurlar.

 

Bundan önceki yazılarımızda nefs-i emmare sahiplerini kafirler, münafıklar ve fasıkların nefsi olduğundan bahsedilmişti. İşte bunların taşıdıkları ruh Ruh-i Hayvanidir. Bu kişilerin Nefsi emmareleri Ruhi Sultanilerini esir almıştır. 

 

Bu şekilde bakıldığında insanın iki ruhu vardır.

Birisinin adı Ruhi sultani, diğerinin adı ise Ruhi hayvanidir. Ruhi hayvani Cenabı Hakk’ın Celal sıfatının tecellisidir. Ruhu Sultani Cenabı Hakk’ın Cemal sıfatının tecellisidir. Beden ikliminde 2 tane padişah birer Veziri şeytanla istişare eder, birer şeyhülislamı vardır O’da melekle istişare eder. 

 

Ruhi hayvaniye’nin; zevki yiyip içmek güzel giyinmek kuşanmak zahirde insana zevk ve lezzet verecek ne kadar şehveti şey varsa onların hepsinden Sefa ve kuvvet bularak ruhu Sultaniyeye galip gelir.

 

Ruhi Sultaniye’nin; de zevki zikir, fikir, ibadet ve taat ve Allahü Teala’nın emirlerine uymak nehiylerinden sakınmaktır. Yani batınında insana ve Ruha zevk ve lezzet veren Ruhani sefa ve Allahu Teala’nın emirlerine boyun eğerek ruhu hayvaniyeye galip gelir.

 

Ruh-u-hayvana galip oluna bilmesi için, Allahu teâlâ’nın emirlerini yerine getirilmesi gerekir. Bu iki ruh, beden ülkesinde daima muharebe ve mücadele halinde olurlar. Biri daima Hakkın rızasına uymayan şeylerden lezzet ve kuvvet bulur. Diğeri ise daima Cenabı-Hakkın rızasında olup, bir adım ayrılmak istemez. Bu sebeple, birbirlerine zıt olur ve vücut ülkesinde muharebe ederler.İnsan vücudunda; ruh-u-hayvani galip ise o kimse hayvan gibi olur. Belki, daha da alçak bir derecede, dünya ve ahirette zarar ve ziyan içinde kalır. Eğer Ruhu Sultani bedende galip ise onunla her ân mücadele ve mücahede eder, o zaman ruh-u- hayvani, ister istemez kendisine bağlar ve her emrine boyun eğdirir ve Allahu Teâlâ’nın emirlerini ona yaptırır. Bu gibi kimselerin, kurtulabilecekleri umulursa da, yine de düşmelerinden korkulur. Zira, nefsin hilesi çoktur.100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın