İnsanın Ruhu Cinden Daha Hızlımıdır

Bismillahirrahmanirrahim

İnsanlar Boyut Değiştirebilir mi:

Bazı insanların cismani alemden metafizik (gayb) alemine geçişleri mümkündür. İmam-ı Rabbani, İmam-ı Azam, Abdülkadir Geylani, Muhiddin Arabi, Mevlana Halid-i Bağdadi bunlardan bazıları olduğu ifade edilmektedir.

Yeryüzünde Yaşayan En çok Kimdir:

Cinler İnsanlar gibi sülaleler halinde ve nüfus olarak insanların en az on katı bir kalabalığa sahiptirler. Bu durumda yeryüzü meleklerinin sayısını bazıları hadis diye rivayet ediyor lakin ben kaynağını bulamadım “ yer yüzünde insanların on katı kadar cin, cinlerin on  katı kadar da melek bulunmaktadır.” diye rivayet edilmekte.

İnsan Cinden Metafizik Alemde Daha Hızlı mıdır:

İnsan ruhu metafizik aleminde cinlerden daha hızlıdır, daha kabiliyetlidir ve daha kuvvetlidir. O alemde insan ruhu çok farklı bir hale gelir boyut değişikliğinin yanında düşündüğü her şeyi yapabilmeyi Allah bazı isimlerin anılması ile nasip eder. O yüzden mana aleminde bir karınca bir fili yerden yere vurabilir.

Taht Getirmede İnsan Cinden Daha Hızlı Neticeye Ulaşmıştır:

Hz. Süleyman (A.S.) cinlerden insanlardan ve kuşlardan müteşekkil askerine, Sebe melikesinin tahtını hanginiz bana getirir dediğinde cinlerden bir ifrit, yerinden kalkmadan getiririm dedi.

Ehli kitaptan ve veliyullahtan olan ayrıca Hz. Süleyman’ın Asaf bin Berkiya ismindeki veziri, gözünü kırpmadan getiririm dedi. Tahtı yanında gören Hz. Süleyman. “Bu hal, bu kuvvet ve bu kudret mutlak ve mutlak Rabbimdendir.” deyip Allah’a şükür etmiştir.

İnsan kendisindeki hallere kerametin kendinden bilmemeli, bu hallere bakarak böbürlenmesi, kendisinin üstünlüğünün hissedilmesi için çalışması ve bu halin yayılması için gayret sarf etmesi, bir şeytani bir haldir.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın