İnsanı İnsan Yapan Nedir?

Bismillahirrahmanirrahim 

Güzelliklerle süslenmiş gözümüzün ve gönlümüzün hoş olacağı büyük ve yarı açık bir Ceza evinde yaşamaktayız. Bu yarı açık ceza evine insanın düşmesinin sebebi nedir diye bir soru sorulmuş olsa derim ki Adem (As)’dır. Nedeni Havva annemizi yaptığı hata ile baş başa  bırakmamaktı. 

Sınırsızca Nimet, vakte mahkum olmayan bir ömür, arzu edilenin anında gerçekleştiği bir ortam,  İnsandan istenilen ise bir ağaca yaklaşmamaktı. Sakınılması gerekenden şeytanın hilesi ile yaklaşma gerçekleşti elde olan sonsuzluk ağacın meyvesi ile elde edilmeye çalışıldı ve bütün nimetler kaybedildi. Amacımız suçlu aramak değil seyri anlamak ve murad edilenin ne olduğunu kavramaktır.

İnsanın varoluş gayesi Allah’a kulluktur. İnsan ancak kendini Rabbine teslim ederse kurtuluşa erer. İnsanı insan yapan nedir o zaman? buna yanıt aranması gerekmiyor mu! insan nasıl arzu edilen bir yapıya sahip olabilir?

İnsanın kendisine sunulan bu yaşam diliminde neye ihtiyaç duyar? Neyi arzular? zaafları nelerdir? tutarlı ve güçlü tarafları nelerdir? Aynı zamanda kendisine Nasıl davranması gerektiği meziyetlerin ve vücutsal yapısının kaldırabileceği şeylerin neler olduğunu bilmesi cismani yapının anlaşılmasını bir nebze sağlayabilir. Bilimsel ve ilmi gelişimi insanın kemale ermesi için bir yoldur. 

Bu yolun bir yönüdür. Sadece insanın gerçekte ihtiyaç duyduğu şey nedir onun yaşamasındaki gaye ne olmalıdır. Bir başarı grafiği elde etmek, tek olmak mı herhalde bu olmasa gerek. Yaşadığımız hayatta ortaya konulan hayat tarzlarına karşı tutumumuz aldığımız inanca göre olacaktır. 

İnançlara göre yaşanılan bir hayat veya inançlarına ters yaşanan bir hayat bu ortamlarda yaşamdan ne beklenmektedir. Yaşamdan bir şey beklenilmemeli bizim yaşama değer katmamız insanlığın bizzat kendisi iledir. Siz hayatınıza Allah’a imanla ve ilimle değer katarsanız bütün insanlara da örnek olur insanı insan yapan değere ulaşırsınız. Ümitsizlik, buhranlar ve altından kalkılamayan sorunların çözüm aranan tüm sorunlarına karşı zamanında İlim ve İnançla yapılan müdahaleler sizi aranılan kılar.

Yaşamımız hayvanlardan farklı olmalı yeyip, içen, ihtiyaç gideren ve sonunda ya av veya bir şekilde ecele yenik düşüp toprak oluyor. Hayvansal yaşam tarzını sergileyenler mevcut bakarsanız ortalıkta sorunlarına deve kuşunun yaptığı gibi başını kuma gömüp bedeni dışarıda kalan ve bu şekilde de sorunlarından kurtulduğunu sananlarla doludur. Çakallık yapanlar da çok, İnsanları koyun postuna bürünüp kandıran kurtlarla doludur. 

İnsan kendini ilimle donatmalı ve nefsi eğitimini ehil birinin yardımı ile yapmalıdır. O zaman geldiğinde yaşantısına ve ortama kattığı değer sorunların çözülmesine vesile olur. Aşırı Dünya düşkünlüğünün bitmesine ve asıl vazifenin ne olduğunu da insanın anlamasına vesile olacaktır.

İnsan şu dünya hayatında sebepsiz yere atılmadığını anladığı zaman bir yaratıcının da olduğuna ve onun emirlerine de uyulması gerektiğine iman edecektir. İşte bu zaman onun için değerlidir. Hayat gerçekten o zaman anlam kazanır. Hayata bir anlam yüklenmiş olur. Her gün onu anmak onun huzurunda durmak ona bütün dertlerini sırlarını açmak işlediğin hataların itirafını yapmak sizi daha çok dinç tutacaktır.

Kendimizi sorgulayalım, kendimize vakit ayıralım, doğru nedir? doğru Doğruluk kolay mıdır zor mudur ve bunun biçim ve tarzı nasıl olmalıdır doğrunun oluşması için nasıl bir yol izlenmeli ve doğrunun hakim olması için neler yapılmalıdır düşünülmesi gerekir.

Sonuçta yaşadığımız şu dünya hapishanesinde iyi hal sergileyenler ile kötü hal sergileyenler olacaktır. Hayata anlam katacak olan sizin pozisyonudur. Nerede duruyorsunuz! Ne yapıyorsunuz! buna iyice bir bakın durduğunuz yere göre hayat değer kazandığı gibi sevginizde değer kazanacak sözleriniz ve amellerinize değer kazanacak aranan birisi olacaksınız.

İnsanların sıkıntılarına çözüm bulmak istiyorsanız görevlerinizi ve kendinize karşı olan sorumluluklarınızı Allah’a karşı olan sorumluluk-larınızı unutmamalısınız yeri geldiğinde sorumluluktan da kaçmamalısınız.

Hayvanlar, çiçekler ve Kainatta ne yaratılmışsa her şey bir düzen içerisindedir tesadüfi değildir. Tesadüf olmayan bu yaşam size gerçeği vermelidir. Görmemezlikten gelmek kişinin bönlüğüdür. 

Görevinin ne olduğunu ve sorumlulukları karşısında nasıl bir yaşam tarzı  sergilemesini bilenlerden olmayı Allah bize nasip etsin ki hayatımız anlam kazansın. 

Ne mutlu hayatına Allah’la CC ve Resullah SAV’le değer katanlara.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın