İnsanın yaratılışı

önce kainat sonra yeryüzü ve içinde insan yaşamasına imkan sağlayacak bütün canlı cansız mahlukat yaratılıp hazırlandıktan sonra insan yaratılmıştır.

İslam bilginlerine göre toprak, çamur, süzülmüş çamur, Kuru balçık, su vs gibi insanın yaratıldığı hammaddeye ilişkin ifadeler kullanılmıştır.

İnsan Hz Adem’in Allah cc. iradesiyle Kemal’e erişinceye kadar bir süreç geçirdiğini ifade etmektedir. Bu süreç darwinci evrimle karıştırılmasın.

“… insanı yapışkan bir nesneden yaratan…” Alak:2

“… Akıtılan damladan…” Necm:45

“(Bir düşünse) Allah onu neden yarattı? Bir spermden yarattı da ona şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı.”Abese:18-20

“O akıtılan meniden bir damlacık (sperm) değil miydi? Sonra o, alaka (rahime tutunmuş embriyo) olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş;Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır.” Kıyamet:37-39

insanın yaratılışı ile ilgili görsel sonucu

“O, atılan bir sudan yaratıldı. O su, bel ve göğüs kafesi arasından çıkar.” Tarık:6-7

“Hani rabbin meleklere demişti ki: “Ben çamurdan bir insan yaratacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın.” Sad:71-72

“Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O’dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir, onu bir süre taşır;…” Araf:189

“İnsan türünü sudan yaratıp onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O’dur. Rabbin üstün kudret sahibidir.” Furkan:54

“Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…” Fatır:11

” Andolsun biz insanı şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan yarattık.” Hicr:26

“Sizi (özel) bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur. Onun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz.” Enam:2insanın yaratılışı ile ilgili görsel sonucu

“O, sizi bir tek nefisten yaratmıştır.” Enam:98

“O sizi bir tek nefisten yaratmış, sonra ondan eşini de var etmiştir; …Sizi annelerinizin karnında üç karanlık içinde türlü yaratılış safhalarından geçirerek yaratmaktadır…” Zümer:6

“Sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka aşamalarından geçirerek yaratan O’dur…”Mu’min:67

“Gerçek şu ki biz insanı çamurdan alınmış bir özden yaratıyoruz; Sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi (döllenmiş yumurta) alakaya (rahimde asılıp beslenen embriyo) çeviriyor, alakayı şekilsiz et (görünümünde) yapıyor, bu etten kemikler yaratıyor, daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz; nihayet onu bambaşka bir yaratık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir.””O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.” Müminun:12-14

insanın yaratılışı ile ilgili görsel sonucu “Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş; sizi kulak, göz ve gönüllerle donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” Secde:7-9

” Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan…” Nisa:1

“O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı.” Rahman:14

“Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık”Hucurat:13

“… size şekil verdi, şeklinizi güzel yaptı…” Teğabun:3

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın