İnşarah Süresi

Bismillahirrahmanirrahim

İnşirah Suresi:

İnşirah Süresi Hakkında:

Mekke döneminde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek demektir.

İnşirah Süresinin Nuzülü:

Mushaftaki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ikinci süredir. Duha süresinden sonra, Asr süresinden önce Mekke’de inmiştir.

Duha gibi İnşirah süresi de Hz. Peygamber’in tebliğin ilk dönemlerinde maruz kaldığı sıkıntılar karşısında kendisini teselli etmek amacıyla indirilmiştir. Sürenin nüzul sebebi olarak fakirliklerinden dolayı putperestler tarafından aşağılanan Müslümanların teselli edilmesi de gösterilmektedir (Süyûtî, s. 213).

İnşirah Süresinin Konusu:

Sürede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e manevi lütufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resulullah ile Müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

İnşirah Süresinin Fazileti:

İnşirah süresinin faziletiyle ilgili olarak, “Kim Elem neşrah süresini okursa adeta üzüntülü olduğum sırada yanıma gelip beni rahatlatmış sayılır” mealinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, III, 222) bu rivayet muteber sayılmamıştır.

İnşirah Süresinin Meali:

1-(Ey Muhammed!)Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?

2-Senden yükünü indirmedik mi?

3-O senin sırtını ezen yükü.

4-Senin şanını yükseltmedik mi?

5-Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

6-Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.

7-Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.

8-Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

Seyyid Abdulkadir Geylani İnşirah Suresi  tefsirinde: 

Özlemi Allah olan her daim onu arzulayan onun kapısının önünde ibadet için duran talip! Şu şekilde yapmalısın zihnini ve himmetini Cenab-ı Hakka vasıl olmaktan seni alıkoyan meşguliyetlerden, tulu emel’den, kalbine gelen ve bedeninin şehveti arzularından kendini arındırılmalısın. 

Dünya ve dünya içindeki nimetlere karşı zühdü edinmelisin. Eğer fenaya erişmek istiyorsan Cenab-ı Hakka doğru yönelmeli adım atmalısın. Unutma sana verilen emanet geçicidir. Aynı şekilde geçici olan şu dünya hayatının gereklerini kendinden uzaklaştırma alırsın. Ancak bu sayede bekayı(Tümüyle Allah’ın irade ettiğine teslim olmak itiraz etmemek, yok olmak) doğuran iradi ölüm mertebesine erişebilirsin.

Allahu Teala bizleri lütuf ve keremiyle Dünyaya değil Mevlaya özlem içerisinde olan zümre’den kılsın inşallah. amin….

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir