İnşirah Suresi

Bismillahirrahmanirrahim

Hamd Allah’a mahsustur salat ve selam Allah’ın Resulüne Aile halkı Nabi ashabına olsun Rabbimiz Yaptığımız bu çalışmayı Kabul buyur Çünkü sen duaları işiten ve her şeyi bilensin.

İnşirah Suresi  Hakkında:

Kur’an-ı Kerim’deki sıralamaya göre 94. suredir. salı sureler kısmının On ikinci grubundaki altıncı suredir. 8 ayetten oluşmaktadır. Mekke’de nazil olmuştur.

İnşirah Suresinin konusu: 

Her ne kadar bu süreyi Duhan suresi ile birlikte ilişkilendirenler olsa da Besmeleyle ayrılmıştır. Duha suresi ile mana yönünden çok sıkı bir bağlantısı vardır. Bu sürenin maksadı İslam daveti başlamadan önce peygamber (as) sevgi ve saygı gösterenler, islama davetten sonra ona küfür etmeye, kaba davranmaya, söz atmaya başlamışlardı Ona her alanda zorluk çıkartıp alan daraltması yapıyorlardı. Ona karşı yapılan bu kötülüklerin ve şartların oluşturduğu ağırlık için Allah CC. resulünü teselli etmek için bu süreyi indirdiği ifade edilmiştir.

İnşirah  suresinde üç nimetten bahsedilmektedir. Birinci olarak Sadrın açılması, ikincisi belini büken yükten  kurtarma, üçüncüsü ise isminin yüceltilmesidir. Zorluklar karşısında İslam davetine devam eden peygamber bu müjdelerle Zafer’in yakında  olduğunu bildirerek rahatlatılır.

Sure peygamber (Sav)’e peygamberlik görevini tebliğ edip bitirdikten sonra kendisini Allah’a ibadete verme görevini hatırlatarak süre sona erer Bu da verilen bu bütün nimetler karşısında yüce yaratıcıya karşı şükretmek içindir.

İnşirah Suresinin Nüzul Sebebi:

İçeriği Duha Suresine o kadar çok benzemektedir ki bu kişilerin hemen hemen aynı dönem ve şartlarda indiği anlaşılmaktadır. Abdullah b. Abbas ra. şöyle demiştir: ”Bu süre Mekke’de Duha suresinden sonra nazil olmuştur.”

İnşirah Suresinin Meali:

Rahman Ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

1- Biz senin göğsünü genişletmedik mi?

2- Ve yükünü indirip atmadık mı?

3- Ki o, senin belini bükmüştü;

4- Senin zikrini( şanını) yüceltmedik mi?

5- Demek ki, gerçekten  zorlukla birlikte kolaylık da vardır,

6- Gerçekten güçlükle beraber kolaylık da vardır.

7-Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın dua ve ibadet ile yorulmaya devam et

8- Ve yalnızca Rabbine rağbet et

 

İnşirah Suresinin Fazileti Ve Sırları :

Rivayet Edildi ki:

Günde 7 kere okumaya devam edin kalp daralmasından kurtulup, bol rızık kazanmaya vesile olur. Muradlarına ermek isteyen kimselerin isteklerinin kabulüne mazhar olur. 

Bu sureyi okuyan kişinin üzerinden çalışma ve ibadet yapma tembelliği kalkar.

Bu sureyi okuyanda vesvese, korku, evham ve endişe de yok olur.

Beş vakit farz namazların akabinde okunmaya devam edilirse, Allah’u Teala o kimsenin her işini kolaylaştırır. Kederini giderir ve ferahlığa çıkarır. Beklemediği yerden kendisine rızık ikram olunur. Kalbi her zaman huzur ve rahatlık içinde bulunur.

Kendisinde göğüs darlığı bulunan kimseye bu sure okunur veya hasta olan kimse bu surenin okunmasına bizzat devam ederse, Allah’u Teala o kimseyi bu hastalıktan kurtarır.

Selef-i salihinden bir kısım ulema şöyle der: “Her kim Kuran-ı Kerim’i ezberlemede zorlanıyorsa İnşirah suresini bir kağıda yazsın. Zemzem suyunda yazıları silininceye kadar beklettikten sonra bu suyu içsin. Ezber sorunu kalmayacaktır. Ayrıca bu su, böbrek taşı ve kumu bulunan kimseye içirilirse, ona da bi-iznillah şifa olur.

Bu sure, sıkıntı çeken ve bunalıma giren kişinin üzerine okunursa, Allah’ın izni ile şifa bulur.

Bu sure bunalımda olan, başı darda, kalben sıkıntısı olanın bu hali giderip selamete çıkmak isteyenlerin,  ‘motivasyon’ kaynağıdır.

Günde 79 defa okunması gerektiği rivayet edilmiş ve 5 vakit namazdan sonra okunması tavsiye edilmiştir.

Ruhsal sıkıntılarda, Sadrınız daraldığında, imani zaafiyet hissettiğiniz zamanlarda, Kendinizi bu duygulardan arındırmak isterseniz inşirah suresini okuyunuz. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.  Bu sureyi Ayetel kürsi ile birlikte okursanız düşdüğünüz çöküntüden kurtulabilirsiniz…

Sabah evinizden çıkmadan önce düzenli olarak okumayı adet edinip 11 defa inşirah ardından 11 defa Ayet- el Kursi okuyarak güne ruhsal ve manevi açıdan iyi başlayabilirsiniz. 

İnşirah suresini Sufiler günde 99 defa okumalıdır. Sufi İnşirah suresinin 1-3 ayetlerini okurken üzerindeki sıkıntıdan kurtulma yükün sıkıntısından azad olma ayetlerinde nazla istemelidir.

İnşirah suresinin, faziletleri ve insanlar üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle ihtiyaç duyulduğunda okumak değil önemli olan bunu alışkanlık edinip süreklilik kazandırarak evden çıkarken okuma alışkanlığını kazanmak gerekir. Vakit namazlarında ve yatmadan önce düzenli olarak okunmalıdır. İnsanlar manevi olarak ruhlarını rahatlatarak imanlarını kuvvetlendirmiş olur.

İnşirah suresi hakkında Abdulkadir Geylani:

Ey Allah’a özlem duyan ve onu isteyen onun kapısının önünde ibadet için duran talip! Şunu yapmalısın: Zihnini ve himmetini Cenab-ı Hakka vasıl olmaktan seni alıkoyan tüm meşguliyetlerden tul-u emel ve geçici arzulardan arındırmalısın. Dünyaya ve dünyadaki nimetlere karşı zühd içinde olmalısın. Fenaya erişmek için Cenab-ı Hakka doğru yönelmenin emanet ve geçici olan dünya hayatının gereklerini kendinden uzaklaştırmalısın. Ancak bu sayede ebedi bekayı doğuran iradi ölüm mertebesine erişebilirsin.

Allahu Teala bizleri lütuf ve keremiyle dünyaya değil mevlaya özlem içerisinde olanların cümlesinden kılsın inşallah. Geylani tefsiri 464

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın