İrade

İRADE 

İrade, mürid, murad…

Önce İradeden bahsedelim…

İrade, Kulun adet üzere cereyan eden şeyleri bırakıp geçmesidir. İradenin hakikatine ermek ise, Kalbin, sübhan Hakkın talebine geçmesi ve onun zatından başka her şeyi bırakmak. Bir kul adet üzere cereyan eden şeyleri bıraktığı zaman; iradesi mücerret olur. O adet üzere olan şeyler daha ziyade dünya ve ahiret hazlarıdır.

Anlatılan manada irade: Hemen her işin başıdır. Bu türlü iradenin sonunda kasd (niyet) gelir. Bu kastı da fiil (iş) takip eder.

İrade, tarikata girecek hemen her salik için bir başlangıçtır. Allah yoluna koyulan kimsenin ilk derecesine verilen isimdir.

Allah-ü Teâla bu yoldakiler üzerine şöyle buyurdu:

وَلَاتَطْرُدِالَّذِينَيَدْعُونَرَبَّهُمْبِالْغَدَاةِوَالْعَشِيِّيُرِيدُونَوَجْهَهُ

6.52-“Sabah akşam, Rab’larına dua ederek, cemal yüzünü dileyenleri kovma.”

Allah-ü Teâlâ bu ayet-i kerime ile Resulullah sav. Efendimize, anlatılan kimseleri yanından atmamasını ve onları kendisinden uzak tutmamasını emretmektedir.

Bir başka ayet-i kerimede ise, Allah-ü Teâla şöyle buyurdu:

وَاصْبِرْنَفْسَكَمَعَالَّذِينَيَدْعُونَرَبَّهُمْبِالْغَدَاةِوَالْعَشِيِّيُرِيدُونَوَجْهَهُۖوَلَاتَعْدُعَيْنَاكَعَنْهُمْتُرِيدُزِينَةَالْحَيَاةِالدُّنْيَا

18.28-“Sabah akşam Rablerine dua eden, O’nun cemal yüzünü dileyerek kimselerle birlikte kendini tut ve sabırlı ol. Dünya hayatının ağırlığını isteyerek gözlerini onlardan ayırma.”

Allah-ü Teâlâ, bu ayet-i kerime ile de peygamberine şu manayı anlatmaktadır:

– Sabırlı olarak, onlarla birlikte ol. Onları yalnız bırakma. Onlarla arkadaş olarak kendini tut.

Sonra, Allah-ü Teâla o kimseleri:

18.23-“… cemalyüzünü dileyen kimseler…”

Olarak vasfetti. Bu arada Rasülullah sav efendimize dahi şu emri verdi:

18.28 -“Dünya hayatı ağırlığını isteyerek gözünü onlardan ayırma.”

İş bu manalar anlatmaktadır ki:

İradenin hakiki manası, yalnız Yüce Allah’ın cemal yüzünü dilemektir; başka değil…

Gerçek manası ile dünyanın ve ahiretin güzelliği de budur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir