Islahat Fermanı 

Islahat Fermanı 

Sultan Abdülmecid döneminde Islahat Fermanı, yayımlanmıştır. Gayrimüslimlere çeşitli haklar tanıyan bu ferman, Avrupa devletlerinin talepleri doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Islahat Fermanı, gerileme döneminde Osmanlı İmparatorluğunu kurtarmak için Abdülmecid ve Abdülaziz siyasi kurumlarda önemli değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler İslami düşünceye dayalı diğeri de Avrupa’dan taklit edilen kurumlar olarak karşımıza çıktı. Bu iki farklı görüş toplumda kaosa ve kafa karışıklığına neden oldu ve reform kararnameleri İmparatorluğun sorunlarını çözemedi.

Osmanlı İmparatorluğu Avrupa’nın ekonomik desteğine ihtiyaç duyuyordu ve Avrupa ülkelerine birçok ayrıcalık tanıyarak bu desteğe ulaşabilirdi. Bu ayrıcalıkların bir sonucu olarak, yabancı sermaye ve yatırımlar yerli sanayiyi yok etti. Böylece Osmanlı Devleti yarı sömürgeleştirilmiş bir devlet haline geldi ve Avrupa Devletleri ekonomiyi ve kaynakları kontrol etti.

Bu koşullarda Reform Kararnameleri sosyal ve ekonomik hayatı çok olumsuz etkiledi.

Kısaca Islahat Fermanı Nedir?

Islahat Fermanı’na göre, Gülhane-i Hatt-ı Hümayun tarafından, Tanzimat’a uygun olarak, imparatorluğumun tüm tebaasına, sınıf veya din ayrımı yapılmaksızın, şahıslarının ve mallarının güvenliği ve şerefleri pekiştirilmiş olup, tam ve tam anlamıyla etkili olabilmeleri için etkili önlemler alınacaktır.

Her Hristiyan veya diğer gayrimüslim cemaat, belirli bir süre içinde ve kendi organının birkaç üyesinden oluşan bir Komisyonun mutabakatı ile Yüce Babıali’nin denetimi altında devam etmekle yükümlü olmuştur.

Islahat Fermanı Maddeleri

  1. Halkın can, mal, namus ve ırz güvenliği sağlanacak.
  2. İşkence, dayak ve angarya kaldırılacak.
  3. Gayrimüslimler devlet memurluklarına, askeri hizmetlere ve okullara alınacak.
  4. Mahkemeler açık yapılacak ve kanunlar herkese eşit uygulanacak, karakol ve hapishaneler ıslah edilecek.
  5. Vergilerin toplanmasında, iltizam usulüne son verilecek.
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir