İslam Garip Gelmiş Garip Olarak Gidecektir

İslam Garip Gelmiş Garip Olarak Gidecektir

Yaşadığımız 21. yüzyılda ve öncesinde İslam beldeleri garip hallere düştüğü görülmüştür. İslam beldelerinin düştüğü garipliklerden biride, İslam’ın dışı sistem ve inanç tercihidir. Bunların başında Laiklik gelmektedir.

Tercih edilen yolun dinden kopmuş nesli ortaya çıktı ve din düşmanlığı yapmaya başladı. Hatta o kadar ileri gittiler ki ezanı susturdular, camileri at ahırlarına çevirdiler, din adına ne müessese varsa hepsi asırlarca dini hükümlerle yönetilen bu toplumdan sökülüp atıldı. 

Trenle İstanbul Kars arası yolculuk yapılıp kuran talimleri yapıldı. Kurana karşı akla hayale gelmeyecek garip düşmanlıklar sergilendi. İslam bilincinden uzaklaşmış bu nesiller bir çok garipliğin devamını sağladı.

İslam beldelerinde kavmiyetçilik ve baas milliyetçiliği İslami olmayan sistemler boy göstermeye başlayınca seçilen yöneticiler kendi halkına değil dış güçlere hizmeti borç bilmeleri, inancın zayıflayıp yok olmasına, yetişecek nesillerin amaçsız ve hedefsiz olup materyalist, kapitalist ve bencil olmasına, azda olsa yetişen gençlerin beyin gücünün ve dışarıya çıkmasına sebep olmuşlardır. İçimizde kalan anlayışı kıt beyinsiz takımı sayesinde de temel gitgide zayıflamıştır Bunların kurdukları partiler sadece yalan üzerine ve halkın emeğini sömürerek Gelin’deki göz dikecek  bir siyaset ortaya koydular bozguncu felsefeler ve düşünceler yaygınlık kazandı küflü ve şüpheyi yayan çeşitli kuruluşlar ortaya çıktığı üniversitelerde ve okullarda namaz kılanlar fişlendi onlarla alay edildi. Bu toplumsal baskı ya dönüşerek, bu insanlar gizlice namaz kılmak zorunda bırakılmışlardı.

Bugün Hicri 1442 yılında bulunmaktayız evet eskiden oluşmuş askeri ve politik baskının yerini yavaş yavaş bir mücadele almış gibi görünse de iman temellerinin sağlamlaştırılmasını sağlayacak adımlar atılamamaktadır. Bolca Köprüler, barajlar, yollar, heykeller dikilmekte Toprağa gömülen milyarlarca doların yok olmasına tanık olmaktayız. Deistliğin ve ateistliğin, LGBT ve her türlü çarpık ilişkinin meşrulaştığı bu toplumda gariplik hızla artmaktadır. Rabbimizden bu garipliğin bir an önce bitmesini nesillerimizin inancımızla örtüşen bir eğitim anlayışına kavuşmasını, İnançlı nesillerin yetişmesini sağlayacak müesseselerin tekrar açılmasını yüce Allah’ın fazlından ve kereminden İslam’ın bu gariplik dönemini sona erdirmesini diliyoruz. 

Bu Konu İle İlgili Rivayetler

Müslim, Abdullah bin Ömer (r.a)’den şu şekilde rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “İslam garip olarak başladı ve başladığı gibi garip dönecektir. Bu din, yılanın deliğine çekilmesi gibi, iki Mescidin arasına çekilecektir.” (Müslim (11131) 1-Kitabu’l-İman. 65-İslam’ın garip başladığının, garip döneceğinin ve iki Mescidin arasına çekileceğinin açıklanması babı.)

Taberani, Sehl bin Sa’d bin Sa’idi (r.a)’den rivayet etmiştir: “Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “İslam garip olarak başladı ve başladığı gibi garip dönecektir. Gariplere ne mutlu (veva gariplere müjdeler olsun) Kendisine “Ey Allah’ın Resulü garipler kimlerdir?” diye soruldu. Resulullah (a.s) da şöyle buyurdu: “Onlar, insanların bozulma içinde oldukları dönemde düzeltmeye çalışanlardır.” (Mucemul-Kebir (616) Ravdu’d-Dani (I/183) Mecmau’z-Zeraid (7278)

Ahmed, sad bin Ebi Vakkas (ra) tan şekilde rivayet etmiştir: “İman garip olarak başladı ve başladığı gibi garip dönecektir. O gün, insanların bozulma içinde oldukları zamanda, gariplere ne mutlu. Ebu’l-Kasım’ın canı elinde olan Allah yemin olsun ki, yılanın deliğine çekilmesi gibi, iman da şu iki Mescidin arasına çekilecektir.” 

Müslim, Ebu Hureyre (ca) dan rivayet etmiştir: “Resulullah (sav) şöyle buyurdu: ” İslam garip olarak başladı ve başladığı gibi garip dönecektir. Gariplere  ne mutlu (veya gariplere müjde olsun.)

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın