İslam Ülkeleri

Bismillahirrahmanirrahim

İslam Ülkeleri: 

Nüfusunun tamamı veya büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkeler. Hz. Muhammed (S.A.V)’e 610 yılında Mekke’de ilahi vahiyle İslam dinini tebliğ etmeye başlaması ile gelişen büyüyen bir coğrafyanın adıdır. 

Kimi zaman ticaret kervanları, kimi zaman hicretle ve savaşlarla yaşanan İslamın yayılması büyük bir coğrafyada  etkili bir din olmayı başarmıştır.

Hz. Muhammed’in vefatından sonra, Hulefa-i Raşidin (Dört Halife), 661-750 Emeviler, 750-1258 Abbasiler, Abbasiler döneminde bilhassa Merkeze uzak bölgelerde yeni yeni islam devletleri kuruldu. 

İslamın Yayılmasında Etkili Olan Eski Devletler:

Gazneliler, Selçuklular, Delhi Sultanlığı, Timurlar, Altinordu ve Özbek hanlıkları ve Babürler doğuda, Endülüs Emevileri, Murabıtlar, Eyyubiler, Memlukiler ve Osmanlılar batıda kurdukları devletler ve yaptıkları fetihlerle İslamiyetin yayılmasına hizmet ettiler. On sekizinci asrın sonlarına kadar doğuda Babürler, batıda Osmanlılar Müslümanların hamiligini yaptilar. 

Ancak İslam düşmanı İngilizler, sinsi planlarıyla önce Babürleri ortadan kaldırarak doğuyu, daha sonra da Osmanlı Devletini yandaşlarının işbirliğiyle yıkarak batı Müslümanlarını hamisiz bıraktılar. 

Osmanlı Devleti yıkılmadan önce sadece üç bağımsız İslam Ülkesi kalmıştı: Türkiye, İran ve Afganistan. Geri kalan Müslüman ülkeler sömürülmeye çalışılmış fakat başaramamışlardır.

Birinci Dünya Savaşından Sonra Kurulan Devletler:

Birinci Dünya Harbi ve sonrasında bağımsız islam ülkeleri sekize yükselmişti:  Arnavutluk (1914), Yemen (1918), Mısır (1922), Suudi Arabistan (1924), Irak (1927).

Yirminci asrın ilk yarısı biterken Lübnan (1944), Suriye (1944), Ürdün (1946), Pakistan (1947), Endonzeya (1949) gibi ülkelerin ilavesiyle 13 ülkeye yükseldi; 1950’li yıllardan sonra, Libya (1951), Umman (1951), Sudan (1956), Fas (1956), Tunus (1956), Maldiv (1957), Malezya (1957), Gine (1958), Somali (1959) eklenerek ülke sayısı 37’yi buldu. Bunlar: 1960’ta Fransa’dan ayrılan Kamerun, Mali, Senegal, Nijer, Burkina Faso, Çad, Orta Afrika, Gabon, Moritanya; İngiltere’den ayrılan Nijerya ve sonra Sierra Leone (1961), Kuveyt (1961), Cezayir (1962), Uganda (1962), Gambiya (1965) dir.

1970’li yıllarda 8 ülke daha islam ülkeleri arasına katılarak sayı 45’e çıktı: Bahreyn (1971), Katar (1971), Banglades (1971), Emirlikler (1972), Gine-Bissau (1974), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (1974), Komor (1976), Cibuti (1977).

Son Dönemlerde Kurulan İslam Devletleri:

Son dönemde bağımsız olanlar islam ülkeleri ise: Brunei (1983), Tacikistan (1991), Kırgızistan (1991), Türkmenistan (1991), Kazakistan (1991), Özbekistan (1991), Azerbaycan (1991), BosnaHersek (1992) ve Eritre (1993) dir. Henüz topraksız, fakat bağımsız  devlet statüsündeki Filistin ve halen bağımsızlık için Ruslarla savaşan Çeçenistan‘da sayılırlarsa 56 islam ülkesine yükselir. 56 devletin 26’ı Asya, 24’ü Afrika, 2’si Avrupa, 2’si Asya-Afrika, 1’i Asya-Avrupa, 1’i Asya Okyanusu kıtaları üzerindedir.

Müslüman ülkelerdeki halkın büyük çoğunluğu sunni itikadındadır (90%). Günümüzde islam dinine inanan insan sayısı, 2 Milyara yaklaşmaktadır. Dünyanın en yaygın dinlerinden biri durumundadır. Yeryüzündeki devletlerden dörtte birinden fazlasında yaşayan halk Müslümandır. Bu devletlerden 23’ü Arap, 7’si Türk hüviyetindedir (1993).

Yeni Rehber Ansiklopedisinden alıntılar yapılarak hazırlanmıştır…

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın