İsmi Azam Duası

 

ismi azam duasi arapca ile ilgili görsel sonucu

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme inni es’elüke bienne lekel hamdü la ilahe illa entel mennanü ya hannanü ya mennanü ya bediy’as semavati vel ardı ya zelcelali vel ikrami.

Ya hayyü ya kayyumü la ilahe illa ente sübhaneke innî küntü minez zalimiyne.

Allahümme inni es’elüke bienni eşhedü enneke entellahü la ilahe illa entel ehadüs samadellezi lem yelid velem yuled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Elif Lam Mim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyül Kayyumü.

Ve ilahüküm ilahün vahidün la ilahe illa huver rahmanir rahimü ya zel celali vel ikram.

Ya Erhamer Rahimiyne.

Allahümme inni es’elüke bienneke entallahü la ilahe illa entel  vahidül ehadül ferdüs samedü ellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehû küfüven ehadün.

La ilahe illallahu vahdehu la şeriyke lehü. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey’in kadirün.

La ilahe illallahü ve la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziymi.

Es’elüke bismikel eazzül cellül ekramü

Rabbi Rabbi rabbi, ya rabbi, ya rabbi, ya rabbi, la ilahe illallahu vahdehula şeriyke lehü lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadiyrün.

Elhamdü lillahi ve sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil aziymi.

İsm-i Azam duası okunduktan sonra şöyle dua edilir;

Allahumme ecib dağveti vegdi haceti bi rahmetike ya erhame’r-rahimin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve eshabihi ecmeıne amin ya rabbe’l-alemin el’fatiha.

İSMİ AZAM DUASININ MEALİ

“Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O’dur. Ondan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah’tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O’dur. Allah’tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O’na hamdü sena ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allahtır. Biz O’na ibadet ederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O’na şükrederiz. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed Onun Resulü’dür. Hay ve Kayyum O’dur. Allah’ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halıkımızsın. Allah’ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”

Allah Rasulunun (s.a.v.); “Bu kişi İsm-i Azam ile dua etti” buyurarak işaret ettiği duaların toplanmış halidir. 

 

 

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın