İSNAAŞERİYYE FIRKASI

İsnaaşeriyye: Bunlar, halifeliğin, Hz. Hüseyin (R.A.)’dan sonra Ali Zeynelabidin’e ondan sonra Muhammed el-Bakır’a ondan sonra Cafer-i Sadık`a, ondan sonra Musa Kazım’a, ondan sonra Ali el-Rıda’ya, ondan sonra Muhammed el-Cevad’a, ondan sonra Ali el-Hadiye, ondan sonra Hasan el-Askeri’ye, ondan sonra on ikinci imam olan Askeri’nin oğlu Muhammede ait olduğunu kabul ederler.

İsnaaşeriler, on ikinci imam Muhammedin, babasının evinde «Sirdab» diye adlandırılan bir sığınağa girip gizlendiğine ve bir daha dönmediğine inanırlar. İsnaaşeriler, gizlenen on ikinci imamın yaşı mevzuunda ihtilaf ederek bazıları, gizlendiği zaman yaşının dört olduğunu, bazıları ise sekiz yaşında olduğunu söylerler.

Yine İsnaaşeriler, gizlenen on ikinci ima­mın, vereceği hüküm hakkında da ihtilaf etmişler, bazıları, kaybolduğu yaşta iken, halifenin bilmesi gereken şeyleri bildiğini ve ona itaat etmenin Vacib olduğunu ileri sürerken, diğer bir kısmı, hüküm vermenin, gizlenen imamın mezhebine mensup alimlere ait olduğunu söylemişlerdir.

Günümüzdeki isnaaşeriyye mezhebi mensupları bu son görüşü benimsemektedirler. Irak nüfusunun hemen hemen yarısı, isnaaşeriyye mezhebine mensup olan Şiilerdendir.

İtikadı meselelerde, aile hukukunda, miras, vasiyet, vakıf, zekat ve ibadetlerinde, İsnaaeşriyye mezhebini tatbik ederler, İran halkının çoğu da Şiiliğin bu koluna mensuptur. Bu mezhep mensuplarından bazıları Suriye’de, Lübnan’da ve birçok İslam ülkelerinde bulunmaktadır. Bunlar çevrelerinde bulunan Sünnilere hoş görünmeye ve onları, kendilerinden nefret ettirmemeye çalışırlar.

İmamiyenin İsnaaşeriyye kolu, diğer imamiyeler gibi imamda, Peygamber (S.A.V.)`in vasiyeti ile aldığı mukaddes bir otoritenin bulunduğunu kabul eder. İmamın, müslümanların işini vasiyetle üzerine aldığı gibi…İmamın bütün davranışları, vasiyetin sahibi Hz. Muhammed (S.A.V.)`den kaynaklanmaktadır. Şimdi bunlara göre imamın yetkilerini ve yetkilerinin kanuni sınırlarını anlatmaya çalışalım.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir