İsra Suresi 82. Ayeti Tefsiri ve Faydaları

İsra Suresi 82. Ayeti Tefsiri ve Faydaları


وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَٓاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَۙ وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا

“Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.”


Venunezzilu: Ve biz indiriyoruz  mine-lkur-âni: Kur’an’dan  mâ: şeyler  huve: şifâun: Şifa (olan) verahmetun: Ve Rahmet  lilmu/minîne: Mü’minlere  velâ: ama (bu) yezîdu: artırmaz -zzâlimîne: Zalimlerin  illâ: Başka birşey  ḣasârâ(n): Ziyanından


Kur’an Yolu Tefsiri:

Mümin, Kur’an’dan feyz almasını bildiği, bu maksatla okuduğu, dinlediği için, Kur’an ayetleri kendisine şifa ve rahmet vesilesidir. Buna karşılık, hastanın ilaçtan yararlanmak istemeyişi onun hastalığını artırdığı gibi, zalimin Kur’an’dan uzak durması da onun hüsranını artırır.


Saffetüt Tefasir Tefsiri:

Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinden, kalpleri cehalet ve sapıklık hastalıklarından kurtaracak, nefsi heva ve heves, günah kiri, cimrilik ve kıskançlık gibi paslardan arındıracak şeyler indiririz. Bu Kur’an, kendisine inanmayanlar onu din­lediğinde, onların yok ve helak olmalarından başka bir şeylerini artırmaz. Çünkü onlar Kur’an’a inanmıyorlar, böylece inkarları ve sapıklıkları artıyor.


Geylani Tefsiri :

Ve Kur’an’dan indiriyoruz, yani Tevhid’de eriştiğin yüce mertebelerini açıklayan, beyan eden Kur’an’ı, halini yüceltme ve işini teyit etme babında (indiriyoruz), Müminlere şifa ve rahmet olan öyle bir şey (indiriyoruz ki), yaratılmış alemin darlığında, imkan zehirleriyle zehirlenmiş kalpler için, sana tabi olmaları şerefine muvaffak olmaları dolayısıyla bir şifa vardır.

Sana inananlara ve dinini ve kitabını tasdik edenlere inmiş bir şifa ve rahmettir. O kitabın bir şifa ve rahmet oluşu, kabiliyetleri ve istidatları ölçüsünde, onda bulunan remizler ve işaretlerle rüşde erip, hakikatin üzerindeki perdenin kaldırılması içindir. Bu suretle, tevhid mesleklerine süluk etmiş olanlara has olan o kitaptaki sırlar, anlaşılır ve idrak edilirler. Zalimlerin de ancak zararını artırır (82), onun (Kur’an’ın) koyduğu sınırlardan ve ahkamının gereklerinden…


El-Esas Fi’t-Tefsir:

Kur’ân Mü’min İçin Her Bakımdan Şifa’dır (âyet 82): “Kur’ân’dan mü’minler için” hastalık, şüphe, nifak, eğrilik, sapma ve zaaf gibi durumlarda kalplerine “şifa ve rahmet olanı indiririz.” Bununla da iman hasıl olur, hikmet var olur ve onunla mutluluk gerçekleşir. Kur’ân-ın şifâ ve rahmet olması ancak mü’minler hakkında söz konusudur. Bununla kederleri son bulur, kusurlarından arınır, günahları bağışlanır. “Zalimlerin” kâfirlerin ise onu yalanladıkları ve inkâr ettikleri dolayısıyla, ondan yararlanmadıkları, onu anlayamadıkları için “ise ancak hüsranını artırır” Kur’an-ı Kerim’i dinlemek, onları daha da uzaklaştırır, küfürlerini daha da artırır. 

Ancak burada asıl musibet, Kur’ân-Kerim’in kendisinden değil, kâfirden gelmektedir. Bu ayet-i kerimenin daha önce görmüş olduğumuz dört emirden sonra gelmiş olması, onlarda şifâ ve rahmetin bulunduğunu hissettirmektedir. Aynı şekilde Kesimin görmüş olduğumuz bütün buyrukları, zaaf ve gevşekliğe karşı kalplerin şifa bulmasını sağlayacak tedavilerdir.


İsra Suresi 82. Ayeti Fazilet Ve Sırları:

1- Bir şeyini kaybeden kişi; İsra Suresinin 82. ayeti hakkında rivayet edildi ki bir şeyini kaybeden kişi, kaybettiği şeyin yerini öğrenmek isterse veya merak ettiği bir şeyin hakikatini (bu haram şeyler olan karı koca, aile ve bir müminin vb. sırrı, gizli işleri, mahremiyeti vb. değildir) öğrenmek isterse, temiz bir kağıt üzerine isra suresi 82. ayeti kerimeyi yazıp da yastığının altına koyar ve sürekli tekrarlayarak sağ tarafı üzerine yatarsa, rüyasında o şey gösterilir.

2– İsra Suresi 82. Ayeti kerimeside Kur’an’da geçen şifa ayetlerinden biridir.

3- Cinni okumalarda kullanılır okuma hasar verici olarak rukye içinde okunur.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir