İstanbul’un Tekbirlerle İkinci Fethi

İstanbul’un Tekbirlerle İkinci Fethi

Bugün arka plan yazımızda biraz siyaset yönünden koksa da bahsedeceğim konu Kostantiniyenin tekrar feth olunması hakkındaki hadis ile ilgili farklı bir bakış acısını size sunmak istiyorum…

İstanbul seçimleri yapılmadan önce arkadaşlarıma mevcut hükümetin istanbul’u kaybedeceğini ne ortalığı pis kokuların alıp götüreceğini, İstanbul’un borçlandırarak dış müdahaleye açık hale getirilmesi için zemin hazırlanacağından bahsetmiştim bazı arkadaşlar bu konuda yaptığımız konuşmaya şahit olmuşlardır…

İstanbul’un Fethi ile ilgili Hadis: 

Gelecek ile ilgili haberlerden birisi olan İstanbul’un fethi ile ilgili olan hadisin ilki şöyledir:  “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur/askerdir.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335; Buhârî, et-Tarihu’1-kebîr, I (ikinci kısım), 81; et-Târihu’s-sağîr, I, 341; Taberânî, el-Mu’cemu’l-kebîr. II, 24; Hâkim, Müstedrek IV. 422; Heysemî, Mecmeu’z-zevâid, VI, 219) 1453 yılında Fatih Sultan Mehmed ve ordusu İstanbul’u almakla bu hadisin gerçekliğine imza atmışlardır.

İstanbul düştü mü?:

Gelin olaylara birlikte bakalım; İstanbul seçimlerinin sonunda yunan basınında çıkan haber manşetleri aslında konuyu net olarak ortaya koymaktadır.

 

İmamoğlu'na “Pontus kumpası” kuran ismin dikkat çeken bağlantıları

Ekrem İmamoğlu İstanbul'u borçlandırdı! Alman ve Fransızlara ödenecek para  dudak uçuklattı - Takvim

İlk iş olarak güvenlik bilgilerinin kopyalanma emrini vermesi epey bir konuşulmuştu sonuçta verdiği emir iptal edildi ve bir felaketin önüne geçilmiş oldu. Yapılan anlaşmalar ve ortaya koyulan yapı çok farklı bir çizgiyi ortaya sinsice koymakta. Bu yandaki görüntüler fatih CHP'li İBB yönetimi, sultan ikinci Abdülhamid'in kemiklerini sızlattı |  Milat Gazetesisultan Mehmed hanın kabrinde yaşanan ilginç bir olayla ilgili elleri arkada Türbeye atılan sol ayakla bir tekme Ne demek istendi: “Ey Fatih han sen 1453 İstanbul’u asıl sahiplerin elinden aldın ve müslümanlara teslim ettin şimdi sıra bende ben kazandım bende İstanbul’u asıl olan sahiplerine teslim edeceğim.” Bizim yazdığımız satırlar kin ve nefret olarak değerlendirilmemelidir.    

İstanbul Tekrar Tekbirlerle Feth Olunacaktır (Silahsız Fetih)

Bediüzzaman Said Nursî, İstanbul’un ikinci fethi, Ayasofya’nın tekrar sembol olması askerî güçle değil ancak meşrûtiyetle, hakkın küçüklüğüne bakılmaksızın dikkat etmekle, milletvekillerinin hür olmasıyla, bilgililikle, efkâr-ı amme ve kuvvetin kanunda olmasıyla gerçekleşecektir. İstanbul’un ikinci fethi istibdadın bitişi ve kanun hâkimiyetinin gerçekleşmesiyle olacaktır. Bunun sembolü de Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasıyla anlaşılacaktır. Bu da ancak, devri geçmiş ağa ile değil kuvvetin kanunda olmasıyla gerçekleşecektir.

Bediuzzaman, İstanbul’un ikinci fethi, Ayasofya’nın açılmasını bağlamaktadır. İşte o mabedin kubbeleri yeniden tekbir ve Kur’an sedalarıyla buluştu- yani onun manevi iklimi, kubbesi altında varılacak secdelerle bir kere daha nurlandığında İstanbul son defa fethedilmiş olacaktır demektedir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz, Deylemî (rh.)’nin rivayet ettiği bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlardır ki: “Cenâb-ı Hakk mü’min kullarına, Roma’nın merkezi olan İstanbul’un tesbih ve tekbir ile fethini nasip etmedikçe kıyamet kopmayacaktır.” (Râmûzü’l-Ehâdîs) 

İşte bu fetih gelmektedir. Ayasofya’nın açılması ve oranın ibadetlerle nurlanması mahyalarının yanması bunun en büyük alametleridir. İstanbul silahsız olarak tekrar fethedilecektir. Anadolu’dan İslam kimliğini silmek için gayret sarf edenlerin hezimeti ile sonuçlanacaktır. Öngörümüzü de buradan yazalım Mehmet Tevfik Göksu belediye başkanı olarak İstanbul’u tekrar kazanma durumu Allah’u Alem olacak ve sokaklarda Tekbir sesleri yankılanacaktır. İstanbul tekrar içi ve dışı ile bu memleketin çocuklarının eline geçecektir. İstanbul’un gizli fethi ikinci kez tekbirlerle gerçekleşmiş olacaktır.  

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın