Kadere Seriyyesi 

Kadere Seriyyesi 

Bu seriye Cemaziyelahir ayında (Ekim 694) olmuştur. Hazreti Muhammed (sav), bir taraftan Bedir harbinden sonra Yahudilerle uğraşırken diğer taraftan da etrafa devriyeler çıkararak, Beni Selim taraflarında ve bilhassa Kureyşlilerin Şam’a gitme ihtimali olan yollar üzerinde gezdirdi. Bu seriyyeler, kabileler arasında dolaşarak ya onları ittifaka alır ya da Kureyş’e yardım edemeyecek bir hale getirdi.

Bu suretle Şam yolu artık Kureyşlilere kapanmış oluyordu. Bu, Kureyşliler için Mekke şehrini terk etmekten başka bir mana ifade etmiyordu. Bunun üzerine bir toplantı yapan Kureyşliler, Salvan bin Ümeyye’nin teklifi ile Necid ve Irak yolu ile Şam ticaretini devam ettirmeyi kabul ettiler. Bu yolu Müslümanların bilmediğine veya kontrol etmediğine emindiler. Civardaki kabilelerden bir de kılavuz aldılar. Niyetleri, dağ yollarından giderek Şam’a ulaşmaktı.

Mekke’den büyük bir kervanın Şam’a gitmek üzere yola çıktığı haberi alınınca, Resuli Ekrem (sav), hemen yüz kişilik bir kuvvetle Zeyd bin Harise’yi kervanın geçmek ihtimali bulunduğu Karade denilen suyun olduğu yere sevk etti. Zeyd bin Harise, Karade mevkiinde kervanı yakaladı. Ve sabahın erken vaktinde kervana ani bir baskın yaptı. Safvan bin Ümeyye, yüz kişilik maiyyeti ile canını zor kurtardı. Kervanın kılavuzu esir düştü. Alınan ganimet malları Medine’ye getirildi. Beşte birinin tutarı olan yirmi bin dirhem Beytu’l-mal’e teslim edilip, diğer kısmı mücahitlere dağıtıldı.

Safvan bin Ümeyye’nin perişan bir vaziyette Mekke’ye geri dönmesi. Bedir harbinin intikamını almak için aylardan beri hazırlıklarda bulunan Kureyşlileri müthiş sinirlendirdi. Bunun neticesinde intikam faaliyetlerine hız verildi.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın