Kadın Ve Erkeğin Birlikteliği

Bismillahirrahmanirrahim

Kadın ve Erkeğin birlikteliği Allah cc. ayetlerle ortaya koymuş olduğu kanunudur. Neslin devamı bu kanunla yürümektedir bu sadece insan için geçerli değildir. Hayvanlar ve bitkiler alemi içinde geçerlidir.

Kadın Ve Erkek Bir Elma’nın İki Yarısı:

Hayatın sürekliliği için üreme, çoğalma sizin için seçilen evlilik yolunu ile mümkün olmaktadır. Kadın ve Erkeğin yaratılış donanımları bunun için dizayn edilmiştir.
Her şeyden çift çift yarattık, inceden inceye düşünesiniz diye.” Zariyat: 49
“Toprağın bitirdiklerini, kendilerini ve daha bilmedikleri nice şeyleri çift çift yaratan Allah her türlü eksiklikten uzaktır.” Yasin:36

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilek ve istekte bulunduğunuz Allah’a saygısızlıktan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” Nisa:1

“İnsan türünü sudan yaratıp onların arasında soy ve sıhriyet bağı kuran da O’dur. Rabbin üstün kudret sahibidir.” Furkan: 54

“Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüzden eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları yerleştirmesi de Onun kanıtlarındandır. Doğrusu bunda iyi düşünen kimseler için dersler vardır.” Rum:21

İnsan diğer yaratılan varlıklardan farklı bir yapıya sahiptir. İnsan neslinin sürdürülmesinde belirli şartların yarına getirilmesi için kurallar konulmuştur. Şehvetim geldi koştur başı boşluğu yoktur. Bilakis şerefli ve müntesip bir nizam getirilmiştir. Nesil emniyetini sağlayıcı bu kurallar erkeğe ve kadına iffet ve güzellik katmaktadır.

Karşılıklı rıza dahilinde eşlerin birbirlerini sevmeleri nikah müessesini hakların korunması ilklerini ortaya çıkarmıştır. nikah ahdi ile kadının mehrinin belirlenmesi onun korunmasının ilk adımıdır. Annelik ve babalık duygu ve merhametinin yaşandığı karşılıklı saygı ve sevginin oluşturduğu ortamlar ancak karı koca arasındaki bu akde bağlıdır.

Enes (r.a.) anlatır: Üç kişi Hz. Peygamber’in (s.a.v) hanımlarının evlerine geldi de Hz. Peygamber’in (s.a.v) ibadetinden sordular. Bunlara Peygamber’in (sav) ibadeti haber verilince, kendileri bu ibadeti azımsadılar ve:“Biz nerede, Hz. Peygamber (s.a.v) nerede? Muhakkak Allah peygamberinin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını affetmiştir.” dediler.

içlerinden biri: “Bana gelince, ben geceleri daima namaz kılacağım!” dedi. Diğeri:”Ben her zaman oruç tutacağım ve oruçsuz olmayacağım” dedi. Bir diğeri de: “Ben de kadınlardan ayrı yaşayacağım, hiç evlenmeyeceğim” dedi.

Onlar bu sözleri söylerken Resulullah (s.a.v) onların yanına çıkageldi de: “Sizler şöyle şöyle söyleyen kimselersiniz? Dikkat edin! Allah’a yemin ederim ki, ben sizin Allah’tan en çok korkanınız ve en çok takva sahibi olanınızım. Bununla beraber ben bazen oruç tutarım, bazen de oruçsuz bulunurum; nafile namaz kılarım, (gecenin bir kısmında da) uyurum, kadınlarla da evlenirim. (İşte benim sünnetim, hayat tarzım budur.) Her kim benim bu sünnetimden (hayat tarzımdan) yüz çevirirse, o benden değildir.” buyurdu. Buhan, Nikáh, 1: Mosim, Nikáh, 5; Nesái, Nikáh, 4; Ahmed. 2/158.

Ebu Hureyre’den (r.a.): Rasulullah (s.a.] şöyle buyurmuştur: “Müminlerin iman bakımından en kamili ahlak bakımından en  güzel olanıdır. Sizin hayırlılarınız, kadınlarınıza hayırlı olanlarınızdır.”(Mace, C.5, S.461)

Abdullah b. Amr b. el-As’dan (r.a.): Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Dünya bir metadır; dünya metanın en hayırlısı ise saliha kadındır.” Müslim, İbn Mace, Nesai, Ahmed

Ebû Ümâme’den (r.a.): Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Mü’min, takvadan sonra saliha bir kadından daha hayırlı hiçbir şey elde etmiş olamaz: Ona emrettiğinde kendisine itaat eder, ona baktığında gözünü aydın eder, bir şey yapması ya da yapmaması üzerine yemin ettiğinde. yemininde doğru çıkarır. Gıyabında iken kendi namusu ve kocasının malı hakkında dürüst ve samimi davranır.” İbnMace,Nesai

Bu hadis, iyi bir zevce de aranacak bazı özellikleri vermektedir. Buna göre iyi bir eş, itaatkar. kocasına karşı sevecen ve işveli, saygılı, namuslu ve tutumlu olmalıdır.

Sa’d b. Ebi Vakkas’tan (r.a.); Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Üç şey insanoğlunun mutluluğundan, üç şey de onun bahtsızlığındandır. İnsanoğlunun mutluluğundan olan üç şey şunlardır:
1. Saliha kadın.
2. Uygun ev.
3. Elverişli binek.
İnsanoğlunun bahtsızlığından olan üç şey de şunlardır:
1. Kötü hanım.
2. Kötü ev.
3. Kötü binektir.” Ahmed, 1/168

İnsanin ömrünün büyük bir kısmı evinde ve eşi ile birlikte geçer. Evi hapishane gibi, eşi de gardiyan gibi ise Allah Teala o kimseye sabır versin. Dünyada ona azap için başka bir sıkıntıya gerek yoktur. Evi cennet, eşi de cennet hatunu gibi ise o kimseye de ne mutlu! Ona dünyada nimet olarak bunlar da yeter. Bineğe gelince, zamanımızda büyük şehirlerde ite kalka toplu iletişim vasıtalarında yolculuk yapanlar onun önemini çok iyi bilirler.

Ebu Hureyre’den (r.a.): Rasulullah (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Kadın dört şeyi için nikah edilir: Malı, asaleti, güzelliği ve dini. Sen dindarını elde etmeye çalış, ellerin topraklansın!” Buharl, Nikah. 16 : Müslim. Rada’, 53 : Ebi Davud, Nikah, 2 : Ibn Mace, Nikah, 6 Muvatta, Nikah, 21 ; Ahmed, 2/428.

Şunu itiraf etmeli ki Aranan vasıflarda bir eş bulmak çoğu zaman mümkün olmaz. Yetişme şartlarının ve aile ortamının bu zaman diliminde sağlıklı bir yapıda olmaması bazı sıkıntıları da beraberinde getirmektedir.

Hadiste buyrulduğu üzere kadın, Ev, Binek bu acıdan bu devrin en büyük imtihanı olmaktadır. O yüzden saliha eş olayında güzellik, mal, ahlak  seçeneklerinde ne olursa olsun ilk öncelik ahlak olmalıdır.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın