Kadir Gecesi

Kadir Gecesi

Geceye adını veren “el Kadir” kelimesi sözlükte ‘hüküm, takdir, Şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. İslam alimlerinin birçoğunun kanaatine göre bir yıl içerisinde meydana gelecek bütün işler bu gece takdir edilip hükme bağlandığı için Kadir Gecesi “hüküm gecesi” veya “takdir gecesi” anlamına gelir.

Kur’an, Ramazan ayı’nın yirmi yedinci gecesi inmeye başladığı gecenin adıdır. Kur’an-ı Kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sure vardır. Bu surede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” (Kadir suresi, 97/ 1-5)

*/*

Kadir Gecesi’nin önemini belirten bir hadiste önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle sahip oldukları fazla sevap kazanma avantajlarına karşılık Müslümanlara bin Aydan hayırlı Kadir Gecesi’nin verildi belirtilir. Dolayısıyla bu gece yapılacak olan ibadetlerle Hayırlı işlerin yani “ameli Salihlerin” Diğer zamanlarda 1000 ay boyunca yapılacak benzerlerinden daha faziletli olduğu kabul edilmektedir.

Kadir Gecesi’nin Ramazan’ın içerisinde olduğu bilinmekle birlikte hangi güne tekabül ettiği kesin olarak belli değildir. Bu geceyi daha çok Ramazan’ın son 7 veya 10 günündeki tekli gecelerde aramak gerektiğine dair hadisler mevcuttur. 

Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber genellikle Ramazanın yirmi yedinci gecesinde olduğu tercih edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) bunun kesinlikle hangi gece olduğunu belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazanın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” (Buhari, Leyletü’l-Kadir, 3; Müslim, Sıyam, 216) buyurmuştur.

*/*

Sahabe’den gelen konuyla ilgili rivayetler en çok Ramazan’ın 27. gecesi ne işaret etmektedir. Bazı rivayetlerde Hz Peygamberin Kadir Gecesi vaktini haber vermek üzereyken aralarında anlaşmazlık olan iki sahibinin kendisine başvurması ile birlikte onlarla ilgilenmek zorunda kaldığı için konuyu bu şekilde kendisine unutulduğu bildirilir. Hz. Peygamber bu olayın sonunda belki de böylesi daha hayırlıdır buyurmasını yorumlayan İslam alimleri Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmesinde bir hikmet bulunduğunu bildirmişlerdir. İnsanları Ramazan’ın ayının son 10 gününde ibadete daha çok teşvik etmek amacıyla durumum bu şekilde sonuçlanmış olabileceği söylenmiştir. Nitekim peygamber aleyhisselatu vesselam şu müjdeyi vermektedir: “Kim inanarak ve mükafatını Allah’tan bekleyerek Kadir Gecesi’ni İhya ederse geçmiş günahları affedilir.” (Buhari Fazlü leyleti’l-Kadir,1; Müslim Salatül-müsafirin 175-176)

*/*

Hazreti Peygamber sallallahü ve sellem Ramazanın son 10 günü ne girildiğinde dünya işlerine uzaklaşıp itikafı çekilirlerdi. Geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirir Ailesini de buna teşvik ederlerdi. Genellikle Kadir Gecesi’nde en çok şu duayı yapardı “Allahümme inneke afüvvün kerîmun tuhibbül afve fa’fu anni” “Allah’ım sen affedicisin cömertsin Affı seversin Benide Affet” Tirmizi daavat 84; İbni Mace dua 5) 

*/*

Ramazan ayının son 10 gecesi ve özellikle 27. gecesi ibadet ederek geçmişte yaptıkları hataları bir daha tekrarlamamaya kesin karar verip tövbe ederek geçirmeye özen göstermelidir. Bu geceye mahsus bir ibadet yoktur. Bir rivayette yatsı namazında hazır bulunan bir kimsenin bu geceden hissesini almış olacağı belirtilmektedir.(el Muvatta; itikaf, 16) o gün yatsı namazını cemaatle kılınmasına dikkat edilmelidir. 

Ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunmak varsa kaza namazı yoksa Nafile namaz kılmak Kur’an okumak dua ve Tefekkür etmek Süfyan-ı Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur’an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir.” (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demiştir. Akraba ziyareti yapmak ve sadaka vermek gibi ibadetler ve bu gece ayrı bir kıymet kapanış bazı ülkelerde Ramazan ayı ile birlikte başlayan Kur’an hatimlerinin Kadir Gecesi’nde den önce tamamlanması ve o gece camilerde hatim duası yapılması güzel bir adet olarak yaşatılmaktadır.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın