Kadir Gecesinin Alametleri

Ashab, aralarında konuşuyorlardı, Resulullah (sav) yanlarına geldi ve şöyle buyurdu:
– “Ben geldim. Size kadir gecesini bildirmek istiyorum. Onun üzerine -bilmeden- konuşacağınızdan korkmuştum.  Belki hayırdır. Onu ramazanın son on gününde arayınız. Kalan dokuzda, kalan yedide, kalan beşte, kalan üçte, bir de, son gecede.

‫رمضان 27 ليلة‬‎ ile ilgili görsel sonucuO gecenin alametleri şunlardır; Aydınlık, rahat bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. O gecenin sabahında, güneş parlak doğmaz. Bir kimse, imanla, ihtisapla sevabını Allah’tan umarak o geceyi ihya ederse, Allahu Teaala onun geçmiş günahlarını bağışlar.”

Denilmektedir ki :
– Resulullah (s.a.v.) günahların bağışlanması için, iki şart ileri sürdü: iman ve ihtisap. Burada iman: Allah’ın vaad ettiği sevabı kalben doğrulamaktır. Burada ihtisap: Allah’a yönelmiş olarak ve onun huzurunda heyecanla durup korku ve ümit halinde olmaktır.

Değerli okuyucumuz, Ramazanı şerife özen ve saygı göstererek dilini gıybetten yalandan boş konuşmaktan sakınmak, duygularınızın hatalı yönelişlerde bulunmasını engellemek, kalbinizi hasedden, müslümanlara karşı kin ve garez gütmekten alı koymanız Allah katında makbul olacağı gibi, Resulullah (sav) buyurduğu sevaba nail olmak için gereklidir.

İbn-i Abbas’dan (ra) bildirilir: Kadir gecesi olduğunda, Allahü teala Cebrail (as) yeryüzüne inmesini emreder. Sidre-i Müntehada bulunan yetmiş bin melek de, ellerinde sancakla beraber onunla inerler. Yeryüzüne indiklerinde Cebrail (as) ve melekler, sancaklarını dört yere dikerler.

‫رمضان 27 ليلة‬‎ ile ilgili görsel sonucu

 

Bunlar:

Kabeyi muazzama, Ravzayı mutahhara, Beytül-makdis mescidi ve Tur-i Sina mescidleridir. Sonra Cebrâil (as) meleklere dağılınız der. Onlar da, için mümin bulunan ev, oda ve gemilere girerler. İçinde köpek, domuz, şarap, cünüb ve resim bulunan eve girmezler. 

 

Melekler girdikleri evde tesbih, takdis ve tehlil ederler. Muhammed (as)’ın ümmeti için sabaha kadar istiğfar ederler. Sabah olunca gökyüzüne yükseldiklerinde, dünya göğünde bulunan melekler onları karşılayıp, nereden teşrif ediyorsunuz? derler. Dünyada idik. Çünkü bu gece Muhammed (as)’mın ümmetinin gecesi olan Kadir gecesi idi derler. Dünya göğündeki melekler, Allahu teala, Muhammed (as)’mın ümmetinin istekleri için ne muamele buyurdu? derler. Cebrail (as) buyurur ki:

Allahu teala onların salihlerini afv ve mağfiret etti, salihlerini günahkarlarına şefaatçi kıldı. Birinci kattaki melekler, Allahu teala Muhammed (as)’mın ümmetine ihsan ettiği mağfiret ve rıdvandan dolayı şükür için, yüksek sesle Allahu teala’ya tesbih ve takdis ederler. Sonra Sidre-i münteha meleklerini ikinci kata kadar teşyi’ ederler, uğurlarlar. Sıra ile her gökte bulunan melekler, yedinci kat göğe kadar bu şekilde uğurlar.

Görsel sonucuAllahu teala her şeyi en iyi şekilde bilirken, yine de Arşa hitaben:
“Ey Arş, niçin sesini yükselttin?” buyurduğunda Arş: Geçen gece Muhammed (as)’mın ümmetinin salihlerini mağfiret buyurup, iyilerini, günahkarlarına şefaatcı kıldığını öğrendiğim için, sesimi yükselttim der. Allahu teala, doğru söylüyorsun ey Arş’ım. Muhammed (as)’mın ümmeti için benim katımda, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği iyilikler vardır. Buyurduğunu bildirdi.Sonra Cebrail (as): Ey göklerdeki melekler, hepiniz yerinize gidiniz, buyurur. Göklerdeki melekler, böylece yerlerine dönerler. Sidre-i münteha melekleri Sidreye yükseldiklerinde, Sidrede bulunan diğer melekler onlara, nerede idiniz? derler. Onlar da birinci kat gökteki meleklere verdikleri cevabı verdiklerinde, Sidre’deki melekler. Allahu tealayı tesbih edip, öyle yüksek sesle söylerler ki, seslerini Cennet-i Me’va, sonra Cennet-i Naim, sonra Adn, sonra Firdevs işitir. Bundan sonra Arş-ı ilahide işittiğinde, Muhammed (as)’mın ümmetine, Allahu tealanın ihsanından dolayı şükür olarak tesbih, tehlil ve sena ile sesi duyulur.

Bazıları dediler ki, Kadir gecesinde Cebrail (as)’mın gökten inip selam vermediği kimse kalmaz. Herkesle musafaha eder. Bunun alameti, o kimsenin cildinin ürpermesi, kalbinin yumuşaması, incelmesi ve gözlerinin yaşarmasıdır.

Bunun icin Peygamber efendimiz (sav) ümmeti için üzüldü. Allahu teala: “Ey Muhammed (sav) üzülme! Ben peygamberler derecesini, ümmetine vermeden, onları dünyadan çıkarmam, peygamberlerin derecesi, onlara melek, ruh, risalet, vahiy ye keramet-vermem ve göndermemdir. Bunun gibi Kadir gecesinde senin ümmetine de melekler selam ve rahmetle inerler” buyurduğu bildirilmiştir

Görsel sonucuKADİR GECESİ NASIL TANINIR:
Kadir gecesinin alametleri şunlardır: Gece açık ve hoş olur. Ne sıcak, ne de soğuk olur. Bazıları, Kadir gecesinde köpek sesi duyulmaz demiştir. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar; gönül ve vilayet sahiblerine, müminlerden Allahu teala’nın dilediklerine, halleri, dereceleri, makamları ve Allahu teala’ya yakınlıkları nisbetinde şaşılacak haller keşf olunur demişler.

 

Kaynak: gunyetüt talibin- Seyyid Abdulkadir Geylani

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın