Kadir Gecesini Aramak

Kadir gecesi, Ramazan-ı şerifin, son on gününde aranır. Kuvvetli görüş yirmi yedinci gecesidir.

İmam-ı Malik’e (ra) göre, Ramazan-i şerifin son on gününün her gecesinde aramak lazımdır, yani bu geceleri ihya etmek lazımdır.

İmam-1 Şafii’ye (ra) göre yirmi birinci gece olması kuvvetlidir. Bazıları da on dokuzuncu gecedir dediler.

Aişe (ra. anha) gibi. Ebu Berde Eslemi (ra) Kadir gecesi Ramazan-1 şerifin yirmi üçüncü gecesidir dedi.

Ebu Zer ve Hasan (ra. anhüma) Kadir gecesi. yirmi beşinci gecedir dediler.

Hazret-i Bilal’in (ra) Peygamber efendimiz (sav)’den bildirdiğine göre Kadir gecesi yirmi dördüncü gecedir.

İbn-i Abbas ve Ubeyy ibni Ka’b (ra. anhüm) Kadir gecesi yirmi yedinci gecedir dediler. Her şeyin doğrusunu Allahu teala bilir. Kadir gecesinin yirmi yedinci gece olduğuna delil İmam Ahmed bin Hanbel’in (rahimehullah) isnad ile İbn-i Ömer (ra)’den rivayetidir. Ashabı kiram, Resulullah (sav); ” Ben size, Kadir gecesini aramak isteyene, Ramazan-ı şerifin son on gününde, yirmi yedinci gecesine baş vurmanızı söylerim.” buyurdu.

Ä°lgili resimİbn-i Abbas (ra) Ömer bin Hattab’a (ra): Ben tek günlere baktım. İçlerinde yedinciden daha uygununu görmedim dediğinde, bizim yedi hakkında bildireceğimiz şeylerin bir kısmını söyleyerek buyurdu, ki:

Gökler yedidir. Geceler yedidir. Seyyareler yedidir. Safa ve Merve arasında sa’y yedidir. Ka’be’yi tavaf yedidir. İnsan yedi şeyden, rızkı da yedi şeyden yaratılmıştır. insanın yüzünde yedi oyuk: vardır. Ha mim’ler yedidir. Fatiha süresi yedi ayettir. Kuranı kerim yedi harf, ya’ni yedi lügat üzeredir.

Secde yedi aza üzeredir. Cehennemin isimleri, kapıları, katları yedidir. Ashab-i Kehf yedi kişidir. Ad kavmi yedi gecede helak olmuştur. Yusuf (as) zindan da yedi yıl kalmıştır. Zenginlik yılları yedi, kıtlık yılları da yedidir. Beş
vakit namaz on yedi rek’attır. Soy, kan bakımından kadınlardan alması haram olanlar yedidir, Sihriyyet bakımından da yedidir. [Süt bakımından da yedidir].

Görsel sonucuPeygamber efendimiz (sav): «Köpeğin yaladığı kap, yedi kere yıkamakla temiz olur. Birisi toprakladır» bu
yurmuştur. Kadir süresinde üç defa zikredilen Leyle-i kadr’in yani kadir gecesinin [Arapça’da] harflerinin sayısı yirmi yedidir.

Eyyub (as) yedi sene derde kalmıştır. Acuz günleri yedidir. Üçü. Şubattan, dördü de Martın başındadır, Peygamber efendimizin (sav) ümmetinden şehid olanlar yedidir. «Bunlar da, Allah yolunda harbde ölenler, veremden ölenler, suda boğulanlar, ateşte yananlar, ishal hastalığından ölenler ve çocuk doğururken ölen kadınlar diye sayılmıştır.

Allahu teala Veşşemsi süresinde ve ma sevvaha kelamına kadar yedi şey’e yemin eylemiştir. Musa (as)’mın boyu, o asır halkının zira’ı (arşını) ile yedi zira’ idi. Asasının boyu da yedi zira’dir. Anlattığımız şekilden şeylerin çoğunun yedi olduğu anlaşıldığı gibi, İnnâ enzelnâ sûresinin selam kelimesine kadar harfleri yirmi yedi olduğundan, Kadir gecesinin yirmi yedinci gece olduğuna işarettir. Biz de böyle biliyoruz. [İmam-1 A zam’a (radiyallahü anh) göre de yirmi yedinci gecedir. Veya bu gecede çok vakı olur)]

Kaynak: Gunyetüt Talibin- Seyyid Abdülkadir Geylani

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın