Kadiri Tarikatı Kuruluşu

TARİKATIMIZ NE ÜZERİNE KURULMUŞTUR:

“Ey oğul! Bil ki: Tarikatımız; Kitap ve Sünnet, gönül ferahlığı, cömertlik, el açıklığı, cefadan kaçınmak, eziyete katlanmak ve ihvanın hatalarını affetmek üzerine kurulmuştur.”

Tarikatın beş esası vardır: Himmeti yüce olmak, haramdan sakınmak, hizmeti güzel yapmak, azimetten ayrılmamak, ruhsatı bırakmak ve nimete saygılı olmak.

Şeyh Geylani (Ks.) doğru bir İslami tasavvuf için çok sağlam kurallar çizmiştir. Bu kurallar Allah’ın kitabı ve Resulullah’ın sünneti üzerinde duran şeriat ilmi ile şeriat kaidelerini uygulamayı bir araya getirmek şeklindedir. O, her an Kur’an ve hadislere uygun hareket etmeyi şart koşar. Ona göre bir zahidin hayatında görülebilecek deruni haller dini ölçülerin dışına taşmamalıdır.

Müridlerine hep, “Uyun, uydurmayın, bid’at yoluna sapmayın; itaat edin, muhalefet etmeyin, sabredin, yakın-mayın; günahtan temizlenin, kirlenmeyin, zikir halkasına toplanın ve Mevla’nızın kapısından ayrılmayın. ” şeklinde tavsiyelerde bulunurdu. O Sema’ya karşı değildir. Kuran’ın telhin ve teganni ile değil, tertil ve tecvid üzere okunmasını ister, aksine hareket etmeyi yasaklardı.

O diğer İslam mutasavvıfları gibi dünya ve ahiret nimetlerini, kul ile Allah arasında bir perde sayar ve mutasavvıfın bu nimetleri değil, fakat Allah’ın zatını hedef sayması lazım geldiğini söylerdi.

Tarikatının şeriata uygun olduğu İbn Teymiye gibi bir münekkid tarafından bile kabul edilmiştir. Nevevi, Suyuti ve İbn Hacer gibi alimler de onu bu konularda takdir edenlerdendir.

Hanif olan İslam dini, zahiri ameller ile batını ameller üzerine kurulmuştur.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın