Kadiri Tarikatı

Bismillahirrahmanirrahim

Kadiri Tarikatı:

Kadiri tarikatının ilk kurucusu Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleridir. İnsanların toplu şekilde bir şeyhe bağlanması, edep ve terbiye  görmek üzere o şeyhin yanında toplanması ilk defa onun döneminde olmuştur. Ondan önceki tasavvufi sisteminde böyle bir durum yoktu. İnsanlar tek tek giderler şeyhlerden ders alırlardı.  Tarikatlar araştırıldığında bütün tarikatların şeyh Abdülkadir Geylani’den sonra kurulduğunu görülecektir.

Şeyh Abdülkadir Geylani’nin hayatını inceleyenler onun insanları kitaba sünnete ve güzel ahlaka sıkı sıkıya yönlendirdiğini görecektir.

Evlatlarına bıraktığı vasiyeti:

”Takvaya ve itaate sarıl. Allah’tan başka kimseden korkma ondan başka kimseden bir şey isteme ihtiyacın Allah’tan iste Her şey ondan talebet ondan başka kimseye bağlanma sadece ona Güven Tevhid Tevhid Tevhid her şeyin başı tevhid…”

Sonra  şöyle dedi:

“Sıfatları nasıl geliyorsa öyle aktarınız hüküm değişir ilim değişmez hüküm neslidir kaldırılır ama ilim mest edilmez.

Ey oğlum sana Allah’a karşı takvalı olmanı ona kulluk etmeye ve şeriate sarılmanın sınırlarını korumalı vasiyet ederim.

Ey oğul bil ki: Tarikatımız kitap ve Sünnet, gönül ferahlığı, cömertlik, el açıklığı, cefadan kaçınmak, eziyete katlanmak ve ihvanın hatalarını affetmek üzere kurulmuştur. Nehrul Kadriyye s,76

Kitap Ve Sünnete  Uyma Hassasiyeti:

Yine Şeyh Abdülkadir Geylani şöyle söylemektedir: ”Karanlığa ışıkla gir o da Allah’ın kitabı ve Resulunun sünnetidir. Aklına bir şey geldiğinde ya da bir şey yapmak istediğinde onu kitap ve sünnete arz et. Eğer zina riya ve fıskı fucür ehli kişilerle oturup kalkmak gibi onlarda haram kılınan şeylerden biriyse onu terk et, onu işleme. Onun melun şeytandan gelen bir düşünce olduğuna kesin İnan.” Futuhal Gayb,

Şeyh Abdulkadir Geylani başkalarıyla  ilişkilerde dahi kitap ve sünneti esas alıyor onları ölçü tutuyordu. şöyle diyordu: “Birini sevdiğin ya da sevmediğin zaman bunu kitap ve sünnete arzet hevana tabi olma. Değilse Allah yolundan sapar gidersin.” Şeyh Abdulkadir Geylani 640

Kadiri Tarikatı Zamanın Düşünceleri:

Kadiri Tarikatı fikri ve felsefi düşüncelerden temiz bir yapı sergiliyordu. Abdulkadir Geylani’nin yaşadığı dönemde Yunan felsefesine ait kitaplar tercüme edilmiş ve bu felsefi düşünceler akıl ve  düşüncelere hakim olmuştu. Hatta tasavvuf erbabının çoğu bu tuzağa düşmüş, onların kullandığı lafız ve ıstılahları kullanıyorlardı. 

Kadiri Tarikatının Terbiye Esası:

İslam’ın yaşanmasına ihtimam gösterir nazari fikirlere dalmaktan ve derin tartışmalara girmekten sakınırlardı. Bununda delili kurduğu tarikatın dayandığı ve müritlerini bunlara göre terbiye ettiği yedi esastır onlar: “Mücahade, tevekkül, güzel ahlak, şükür, doğruluk, rıza ve sabırdır” El-Gunye 

Bazı adap ve esaslar vazetmiştir. Tarikata intisab edenlerin kendi nefsine, şeyhine ve insanlara karşı davranışlarını düzenleyecek esaslar koymuştur.

Allah teâlânın emirlerine saygı göstermek ve tam olarak uymanın gerekliliği üzerinde ısrarla durmuştur. Yine yasaklarından kaçınmanın, kadere rıza göstermenin ve tevekkülün gerekliliği üzerinde ısrarla durmuştur.

Şöyle demiştir: ”Mümine her halükarda şu üç şey gereklidir; Allah’ın  emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak ve Kaderine razı olmak. Mümin en düşük halde bile bu üç şeyden hali olmaz. Binaenaleyh her halükarda müminin kalbinde niyetinde ve azalarında üç şey mevcuttur. Futuhal Gayb

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın